Novosti

Author Archive


Vakcinacija protiv COVID-19

Posted by: admin

Interesovanje za vakcinaciju protiv COVID-19 možete iskazati popunjavanjem upitnika na portalu eUprave.

Do Upitnika možete doći klikom na ovaj link

Popunite jednostavan upitnik kojim iskazujete interesovanje da primite vakcinu protiv COVID-19.
Popunjavanjem upitnika ne dajete saglasnost za vakcinaciju, već isključivo iskazujete interesovanje.

Učešće Laboratorije Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ u IAEA-TEL-2020-04 ALMERA PT šemi

Posted by: admin

Laboratorija Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ je u 2020. godini uspešno realizovala još jedno učešće u međunarodnom programu za ispitivanje osposobljenosti organizovanom od strane ALMERA mreže (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) u okviru Međunarodne Agencije za atomsku energiju (MAAE) u oblasti merenja prirodnih i veštačkih radionuklida u uzorcima vode, hrane i aerosolu uzorkovanom na filterima.

Laboratorija Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ je član ALMERA mreže od 2017. godine i do danas je uspešno realizovala tri učešća u PT šemama u oblasti merenja radioaktivnosti, sa ciljem dokazivanja kompetentnosti laboratorije u obezbeđenju pouzdane i brze analize uzoraka iz životne sredine u slučaju akcidentalnog ili namernog ispuštanja radioaktivnosti.

ALMERA mreža je osnovana u MAAE u 1995. godini i sastoji se iz 187 laboratorija iz 89 zemalja iz celog sveta. Laboratorije MAAE u Sajberdorfu I Monaku su centralni koordinatori aktivnosti ALMERA mreže. MAAE pruža pomoć svim članovima ALMERA mreže u održavanju spremnosti laboratorija: organizacijom sastanaka, razvojem standardnih metoda za pripremu uzoraka i analize, kao i organizacijom međulaboratorijskih poređenja i PT šema kao alata za eksternu kontrolu kvaliteta ispitnih metoda.

U toku ove godine ALMERA je sprovela istraživanje sa ciljem sumiranja podataka o laboratorijskim kapacitetima i aktivnostima laboratorija. Vizuelni prikaz podataka o laboratorijama članovima ALMERA mreže dat je na linku:

Laboratorija JP „Nuklearni objekti Srbije“

Na ovom linku se mogu videti informacije i podaci o kapacitetima laboratorije Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ vezani za aktivnosti laboratorije, vrste merenja, uspostavljene standarde, mernu opremu, MDA radionuklida koji se analiziraju itd.

U komšiluku se grade novi nuklearni reaktori – koliko smo bezbedni

Posted by: admin

Preneto sa sajta RTS Radio Televizija Srbije

Od 450 nuklearnih elektrana u svetu, trećina je u Evropi. Još 60 novih reaktora se gradi. Srbiju okružuje desetak nuklearnih reaktora, u najbližem komšiluku grade se i novi. Koliko je to bezbedno? Jesmo li spremni da reagujemo u slučaju akcidenta u okruženju i kako Srbija odlaže radioaktivni otpad?

Iako je posle katastrofe u Fukušimi većina zemalja najavljivala da će odustati od nuklearne energije, to se nije desilo. Svet ne odustaje od nuklearne energije. Đorđe Lazarević iz Sektora za razvoj i primenu nuklearnih tehnologija je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, istakao da teško da će čovečanstvo moći u budućnosti bez nuklearne energije, ali da su problem nesrećni događaji u prošlosti.

četvrtak, 20. avg 2020.


Razgovor Ružice Vranjković sa Đorđem Lazarevićem

Kako Srbija odlaže radioaktivni otpad
Srbija nema nuklearke, ali ima radioaktivni otpad. Lazarević kaže da se on odlaže na propisan način.
“Imamo novo skladište koje je izgrađeno prema svim svetskim standardima i prihvatamo radioaktivni otpad preko postrojenja za preradu i prirpemu za njegovo skladištnje na duži period”, rekao je Lazarević.


Ukazao je da se na globalnom nivou oko 15 odsto električne energije dobija iz nuklearne energije.
Nuklearke se projektuju da mogu da izdrže najjači zemljotres, udar aviona, cunami. Na pitanje koliko smo bezbedni, Lazarević kaže da su nakon poslednjeg velikog akcidenta u Fukušimi doneti postfukušimski zahtevi i da današnje nuklearke ne mogu da se grade, a da ne zadovoljavaju sve te zahteve.

“Vrlo smo bezbedni zbog tih postfukušimskih zahteva. Reaktor da bi uopšte mogao da se gradi mora da izdrži 72 sata bez snabdevanja električnom energijom spolja, da se odvodi toplota sa reaktora koji je već u funkciji. Uostalom, postoje i aktivni i pasivni sistemi za odvođenje te toplote dok se ne prikačimo na spoljno napajanje električnom energijom. Minimum kod današnjih elektrana je da bude četiri ta sistema, od kojih su dva na isti način zaštićeni kao i sama nuklearna elektrana od udarnih talasa, udara aviona, zemljotresa, cunamija i slično”, objašnjava Lazarević.

U Srbiji i dalje važi moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, ali smo okruženi nuklearkama. Čak deset reaktora je na udaljenosti od 400 kilometara. Nuklearke imaju Rumunija, Bugaska, Hrvatska, Mađarska. Sve grade ili pripremaju gradnju novih blokova. Na nepunih 70 kilometara, Mađarska gradi novi reaktor u Pakšu.

Lazarević kaže da na nivou EU postoji međugranični koncept koji zahteva da je zemlja koja se opredeli da gradi nuklearno postrojenje u obavezi da uradi sigurnosne analize i zbog svog stanovništva, ali i da te studije uticaja i sigurnosti uputi svim zemljama u Evropi, a najpre svojim komšijama.

“Mi smo kroz tu međugraničnu saradnju dobili studiju uticaja na okolinu i stanovništvo nova dva bloka nuklearne elektrane koja se gradi u Pakšu i koja će zameniti postojeća četiri u doglednoj budućnosti”, dodao je Lazarević.

Mogu li komšije da zaustave izgradnju nuklearke

Hrvatska i Slovenija su početkom avgusta najavile da će graditi novi blok u Krškom, a Austrija se već protivi. Na pitanje mogu li susedi da zaustave gradnju takvih objekta, Lazarević kaže da je to teško i da nema takve situacije u praksi.

“Zemlja kada se opredeli za taj izvor energije u obavezi je da uradi sve moguće analize sigurnosti, a susedi mogu da ukažu i zahtevaju dodatne analize, ali mehanizam da zaustave izgradnju nemamo u praksi. Kočenja može da bude, ali do sada nije bilo iskustava s tim da je neka zemalja iz susedstva uspela da zastavi izgradnju nuklearne elektrane”, objasnio je Lazarević.

U slučaju da se u nekoj od susednih zemalja desi nuklearni akcident, Lazarević kaže da smo spremni da reagujemo.
“Periodično se održavaju, na tri godine, vežbe odgovora zemlje na nuklearni akcident u svetu. Tako smo imali 2017. godine simulirani akcident na elektrani u Mađarskoj gde je simuliran potpuno gubitak snabdevanja električnom energijom sistema za odvođenje toplote i tu smo pokazali da bismo na adekvatan način procenili i utvrdili šta je ono što bi od radioaktivnih elemenata moglo da krene ka našoj zemlji i imali opremu da to utvrdimo i da na odgovarajući način odgovorimo i zaštitimo okolinu i stanovništvo”, dodao je Lazarević.

Nemačka je imala 17 nuklearki i ugasila je polovinu posle katastrofe u Fukušimi. Taj proces ide sporo, a postavlja se pitanje i koliko se bezbedne zatvorene nuklearke. Lazarević kaže da jesu bezbedne, jer se radi o zemljama koje su ovladale nuklearnim tehnologijama.

“Kada se reaktor ugasi potpuno, nuklearna elektrana se i dalje nadzire, jer se prelazi u proces njene dekomisije i potpune razgradnje. Nemačka to radi vrlo profesionalno, radi se o vrlo organizovanoj i razvijenoj zemlji i ne postoji opasnost dok god se na takav način vodi računa”, zaključuje Lazarević.

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19

Posted by: admin

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19

Preuzmite dokument

Nadzorne posete ATS i SGS u 2019

Posted by: admin

Treće nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije i resertifikaciona provera od strane kompanije SGS

U oktobru 2019. godine realizovano je treće nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), tokom kog je izvršeno i ocenjivanje usaglašenosti sa opštim zahtevima za kompetentnost laboratorija za ispitivanje u skladu sa novom verzijom standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorije akreditovane za radiološka ispitivanja uključijući nuklearna ispitivanja, biohemijska ispitivanja biološkog materijala i humanu genetiku suočile su se sa izazovima za usaglašenost sa novim zahtevima standarda. Implementacija novih zahteva standarda kao i poboljšanje postojećih zahteva uspešno je sprovedena, ATS je utvrdio usaglašenost sa zahtevima kroz realizaciju aktivnosti (zapažanja aktivnosti, pregleda dokumentacije i dr.) čime je zatvoren još jedan ciklus akreditacije. U toku 2020. godine planira se ponovno ocenjivanje radi obnavljanja akreditacije.

U decembru 2019. godine je realizovana resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, gde je predmet sertifikacije menadžment radioaktivnim otpadom, istraživanje u nuklearnim naukama i radijaciona sigurnost. Provera je sprovedena uzimajući u obzir različite metode (intervjue, zapažanja aktivnosti, pregled dokumentacije).

Tim proveravača je zaključio da Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” ima uspostavljen i održavan sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda, i doneta je pozitivna sertifikaciona odluka.

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas”

Posted by: admin

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas” održana je u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine u Domu Naros+dne skupštine Republike Srbije.

Konferencija je bila posvećena nuklearnoj sigurnosti, upotrebi znanja o nuklearnoj energiji i jonizujućim zračenjima u mirnodopske svrhe, kao i regulatornom aspektu čitave oblasti.

Predstavnici JP “Nuklearni objekti Srbije” aktivno su učestvovali u radu konferencije.

Otvaranje konferencije, VD direktora Dalibor Arbutina


“Nuklearna sigurnost nekad i sad”, Dr Đorđe Lazarević


“Radioaktivni otpad i nuklearni materijal”, Dr Milutin Jevremović


Ukidanje pečata

Posted by: admin

Ukidanje pečata

Emisija RTS-a o JP “Nuklearni objekti Srbije”

Posted by: admin

Obrazovno-naucna redakcija RTS snimila je emisiju pod naslovom “Nuklearni objekti Srbije”, koja je emitovana 08. maja 2018. godine na kanalu RTS.

Kroz niz zanimljivih tema o pojmu i vaznosti radioekologije, pojmu radioaktivnosti u prirodi, radioaktivnom otpadu, zracenju i kontaminaciji, vode nas vrhunski strucnjaci u svojim oblastima zaposleni u JP “Nuklearni objekti Srbije”.

Tekst preuzet sa prezentacije RTS

Institut Vinča, vodeća je naučno-istraživačka organizacija u Srbiji, od nacionalnog je značaja i brine o podizanju standarda i kvaliteta života građana. Oblasti istraživanja su fizika, hemija, biologija, energetika, zaštita od zračenja, kao i zaštita životne sredine.

U okviru instituta je i Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije”, koje je osnovala Vlada Republike Srbije čiji je prioritet nuklearna sigurnost i bezbednost, kao i zaštita građana od mogućeg štetnog jonizujućeg zračenja.

Okruženi smo proizvodima koji u sebi sadrže opasne supstance, i kada se njihov životni vek završi, ako se ne zbrinu po standardima, lako mogu dospeti u životnu sredinu.

Tema današnje emisije je zaštita, tretman i skladištenje radioaktivnog otpada, kontrola kvaliteta vazduha.

Kroz niz zanimljivih tema o pojmu i važnosti radioekologije, pojmu radioaktivnosti u prirodi, radioaktivnom otpadu, zračenju i kontaminaciji, kao i zaštiti, vode nas vrhunski obrazovani stručnjaci u svojim oblastima, zaposleni u Nuklearnim objektima Srbije.

Sagovornici su: direktor Dalibor Arbutina, prof. dr Nataša Lazarević, prof. dr Ivan Knežević, prof. dr Milutin Jevremović, i dr.

Urednik Aleksandra Stojanović
Reditelj Nenad Krkelić

Tekst pročitajte na linku:
Нуклеарни објекти Србије

Pogledajte emisiju na YouTube-u, sa zvaničnog kanala, RTS – Obrazovno-naučni program
Nuklearni objekti Srbije

Obaveštenje

Posted by: admin

POZIV
22.februara 2018. godine, održaće se kurs sa temom „Očuvanje i unapređenje zdravlja zaposlenih u radu sa izvorima jonizujućih zračenja“

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br.153-02-3452/2017-01, akreditacioni broj D-1-1250/17, dana 18.11.2017.godine.

Vreme i mesto održavanja: 22.02.2018. u 10:00 časova, sala zgrade 50, Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije, ulica Mike Petrovića Alasa 12-14, Beograd, Vinča
Organizator: JP „Nuklearni objekti Srbije“
Ciljna grupa: biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Kotizacija: nema
Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program kao Ostali nacionalni kursevi, sa 8 bodova za predavače i 4 boda za slušaoce

PREDAVAČI
1. dr Vera Spasojević Tišma , specijalista medicine rada i radiološke zaštite
2. mr sc Svetlana Milanović, dipl. Psiholog
3. Jelena Kovačević, specijalista strukovna medicinska sestra
4. Snežana Savić Rašić, strukovna medicinska sestra
5. Tatjana Petrov, strukovni laboratorijski tehnolog

Kontakt:
Obavezno prijavljivanje
011/ 6308 426, 062/ 8869 074, Jelena Kovačević
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs

Poseta ministra Popovića JP “Nuklearni objekti Srbije”

Posted by: admin

MINISTAR NENAD POPOVIĆ JE POSETIO JAVNO PREDUZEĆE


Dalibor Arbutina, Nenad Popovic

Nenad Popović, ministar bez portfelja u Vladi Srbije, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, je 17. jula 2017. godine posetio Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbijeˮ. Domaćin posete je bio Dalibor Arbutina, v.d. direktora preduzeća.


Dalibor Arbutina, Nenad Popovic, Milos Mladenovic, Milutin Jevremovic

Tokom posete ministar je obišao kompleks za upravljanje radioaktivnim otpadom, a naročitu pažnju je posvetio budućem Postrojenju za preradu radioaktivnog otpada (PPO), i upoznao se sa tehnologijama i mernim tehnikama koje će biti korišćene u procesu prerade. Sa detaljima ga je upoznao dr Milutin Jevremović, rukovodilac Sektora za upravljanje radioaktivnim optadom.

“ 

“ 

Mr Miodrag Milošević, specijalni savetnik direktora, je ministra Popovića upoznao sa istorijom istraživačkih reaktora i predočio mu planove za korišćenje reaktora RB kao učila za mlade generacije.


Dalibor Arbutina, Nenad Popovic, Darinka Lekovic

Na kraju posete se razgovaralo o potencijalima Javnog preduzeća u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja, i unapređenju međunarodne saradnje, s posebnim osvrtom na moguću saradnju sa Ruskom Federacijom.

Obaveštenje

Posted by: admin

POZIV

28.marta 2017. god. održaće se stručni sastanak I kategorije sa temom „Zaštita zdravstvenih radnika zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja“
Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br.153-02-489/2017-01 , datuma 03.03.2017.godine, akreditacioni broj D-1-27/17

Vreme i mesto: 28.03.2017. u 12:00 h, sala zgrade 50,
Polikliničke služba JP „Nuklearni objekti Srbije,
Vinča, ul. Mike Petrovića Alasa 12-14

Organizator: Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije“
Ciljna grupa: medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Kotizacija: nema
Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program kao stručni sastanak I kategorije, sa 3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce.

PROGRAM

11:45- 12:00 Prijava učesnika
12:00 -13:00 Uloga medicinske sestre u zaštiti profesionalno izloženih lica
13:00-14:00 Obavezni elementi sistematskog pregleda zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja

PREDAVAČI

1. Jelena Kovačević, specijalista strukovna medicinska sestra, Poliklinička službe JP Nuklearni objekti Srbije
2. Snežana Savić Rašić, strukovna medicinska sestra, Poliklinička službe JP Nuklearni objekti Srbije

Kontakt:

telefoni: (011) 8066 426, (062) 8869 074
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs

Održan radni sastanak

Posted by: admin

U okviru regionalnog projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) RER9143, u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ je od 14. do 18. novembra 2016. godine, veoma uspešno, održan radni sastanak na temu modularnog dizajna i rada mobilnih jedinica za preradu i skladištenje za male korisnike (Workshop on modular design and operation of mobile processing and storage facilities for small users).

Tokom sastanka međunarodni eksperti K. Buettner (Nemačka), S.K. Samanta (Indija) i M. Ojovan (Velika Britanija) su za učesnike radnog sastanka pripremili sveobuhvatni pregled raspoloživih pristupa korišćenju mobilnih jedinica u procesu prerade radioaktivnog otpada i kondicioniranju isluženih izvora jonizujućih zračenja. Mobilne jedinice su posebno interesantne za male korisnike, i tokom sastanka predstavnici nekih zemalja učesnica su izrazili veliko interesovanje za njihovo korišćenje. U nacionalnim prezentacijama nekoliko učesnika je prikazalo mobilne jedinice koje se koriste u njihovim zemljama.<>/p

Poslednji dan radnog sastanka je bio posvećen okruglom stolu na kome se razgovaralo o regulatornim aspektima primene mobilnih jedinica na nacionalnom, ali i na internacionalnom nivou.

Sastanku je prisustvovalo 27 učesnika iz 21 zemlje.


Učesnici radnog sastanka

Počinje rešavanje problema „istorijskog otpada” u Vinči – još jedna licenca

Posted by: admin

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije je 14. novembra 2016. godine Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ izdala Licencu za obavljanje nuklearne aktivnosti – trajni prestanak rada starih skladišta radioaktivnog otpada (hangara H1 i H2) i njihove okoline. Ova licenca će radnicima Javnog preduzeća omogućiti da obave sve neophodne pripremna radnje za prenošenje radioaktivnog otpada iz starih skladišta u novi sigurniji i bezbedniji hangar H3.

Radioaktivni otpad, smešten u starim skladištima H1 i H1, je „istorijski otpad” koji je prikupljan sa teritorije cele Jugoslavije u Vinči, još od davne 1948. godine.

Radionica „Site Security Plan“

Posted by: admin

U periodu od 24-27 oktobra 2016. godine u prostorijama Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ održana je radionica na temu „Site Security Plan“.

Radionica je održana u sklopu saradnje JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Departmana za energetiku SAD-a (US DoE), a u svrhu ojačanja nuklearne bezbednosti.

Predavaći su bili angažovani od strane kolega iz SAD-a a učestvovali su predstavnici JP „Nuklearni objekti Srbije“,kao i svih ostalih relevantnih institucija.

Po mišljenju organizatora i učesnika radionica je ispunila sva očekivanja i u planu je da se u najskorije vreme organizuju nove radionice.

Radionica

Posted by: admin

U periodu od 30. maja do 03 juna 2016. godine u prostorijama Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ održana je radionica na temu „Insider Threat: Identification and Mitigation“.

Radionica je održana u sklopu saradnje JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Departmana za energetiku SAD-a (US DoE) a u svrhu ojačanja nuklearne bezbednosti.

Predavaći su bili angažovani od strane kolega iz SAD-a a ućestvovali su predstavnici JP „Nuklearni objekti Srbije“, Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja Srbije, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Kliničkog centra Srbije.

Po mišljenju organizatora i učesnika radionica je ispunila sva očekivanja i u planu je da se u najskorije vreme organizuju nove radionice.

Poseta Delegacije Evropske unije

Posted by: admin

Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji gospodin Oskar Benedikt bio je u poseti Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ 8.aprila 2016. godine.

Sa predstavnicima preduzeća je razgovarao o sprovođenju Horizontalnog programa u oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od jonizujućih zračenja u okviru IPA komponente.Dalibor Arbutina, Oskar Benedikt


Predstavnici JP “Nuklearni objekti Srbije” i Delegacija EU

Radionica

Posted by: admin

U periodu od 22-23 marta 2016. godine u prostorijama Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ održana je radionica na temu „Mitigating the Insider Threat Using Behavioral Science“.

Radionica je održana u sklopu saradnje JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Departmana za energetiku SAD-a (US DoE) a u svrhu ojačanja nuklearne bezbednosti.

Predavaći su bili angažovani od strane kolega iz SAD-a a ućestvovali su predstavnici JP „Nuklearni objekti Srbije“, Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja Srbije, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Kliničkog centra Srbije.

Po mišljenju organizatora i učesnika radionica je ispunila sva očekivanja i u planu je da se u najskorije vreme organizuju nove radionice.

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 17. februara dobilo ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Gamaspektrometrijska ispitivanja.

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Gamaspektrometrijska ispitivanja

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 15. januara dobilo ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima i drugoj robi.

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima i drugoj robi

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 09. septembra dobilo ovlaštenje za obavljanje merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva.

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva.

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 31. marta dobilo licencu za korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja – BS, kao i Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu.

Licenca za korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja – BS

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 26. februara dobilo licencu za skladistenje radioaktivnog otpada – koriscenje objekta H3

Licenca za obavljanje nuklearne aktivnosti – korišćenje objekta za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada H3

Obaveštenje za korisnike usluge prevoza Instituta “Vinča”

Posted by: admin

Obaveštenje za korisnike usluge prevoza Instituta “Vinča” o promeni broja tekućeg računa.

Obaveštenje

39. Međunarodni sajam “112 EXPO”

Posted by: admin

Javno preuzeće „Nuklearni objekti Srbije“ je učestvovalo na 39. Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u varednim situacijama i bezbednosti i zaštite na radu “112 EXPO”, održanom u periodu od 23. do 26. septembra 2014.godine. Nа 112 EXPO 2014 okupio se veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva iz oblasti sistema bezbednosti, protivpožarne i zaštite na radu, opreme za spasavanje, itd.

JP Nuklearni objekti Srbije u okviru svojih redovnih delatnosti aktivno i na više načina doprinosi prevenciji vanrednih događaja, pre svega kroz sprovođenje mera radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti upravljanja radioaktivnim otpadom. Specijalizovane službe JP su opremljene i obučene za brzo i efikasno reagovanje u vanrednim situacijama, a, u slučaju akcidenata većih razmera, u sadejstvu sa odgovarajućim službama Grada i Republike, a s ciljem što bolje zaštite stanovništva i životne sredine od mogućeg štetnog uticaja radioaktivnih i nuklearnih materijala, eventualno nastalim u takvim okolnostima.

Na našem štandu posetioci su imali prilike da vide standardno bure od 200 litara za skladištenje radioaktivnog otpada, hidrauličke makaze za sečenje metala, zaštitno Tyvek odelo i masku koja prekriva lice za rad u zoni radioaktivne kontaminacije, dva tipa ličnih dozimetara (TLD i OSL) za merenje doza zračenja pri spoljašnjem izlaganju profesionalno izloženih lica.

Na štandu JP Nuklearni objekti Srbije je obavljeno više prezentacija:
• Nove generacije i aktuelni svetski trendovi u oblasti nuklearnih reaktora
• Upravljanje radioaktivnim otpadom (RAO) u Srbiji
• Humana dekontaminacija
• Prethodni i periodični lekarski pregledi lica zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja
• Monitoring radioaktivnosti u radnoj i zivotnoj sredini u redovnim i akcidentalnim situacijama
• Lična dozimetrijska kontrola profesionalno izloženih lica i monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini (TL i OSL)
• Sistem rane najave radijacionog akcidenta – Matematičko modeliranje i monitoring u realnom vremenu

Pored ovih, u Konferencijskoj sali Sajma obavljena je zvanična prezentacija JP Nuklearni objekti Srbije, kojom prilikom su prikazani najznačajni elementi reagovanja u vanrednoj situaciji akcidenta u nuklearnom objektu, a snimljeni tokom Pokazne vežbe 2011.

Drago nam je što smo imali priliku da na neposredan način predstavimo delatnost i usluge JP Nuklearni objekti Srbije i srdačno se zahvaljujemo svim posetiocima našeg štanda.

Учешће делегације Републике Србије на 58. Заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

Posted by: admin

Пренето са сајта Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Делегација Србије на Састанку националних координатора
и помоћника за везу са МААЕ

25.9.2014

Чланови делегације Републике Србије су током четвртог дана, 58. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) учествовали на Састанку регулаторних тела. Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ у оквиру Одељења за техничку сарадњу европског региона присуствовали су и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Након тога наши представници у Бечу присуствовали су и скупу на којем је представљен Програм активности за лечење рака – Партнерство за борбу против рака у земљама са ниским и средњим приходима.

Обраћање шефа делегације Републике Србије на
Генералној конференцији МААЕ

24.9.2014

Шеф делегације Републике Србије др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, говорио је данас на Генералној конференцији у име делегације наше земље. Белић је, подржавши Годишњи извештај Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) за 2013. годину, истакао глобални значај активности МААЕ и важност коју наша земља придаје сарадњи са овом институцијом. Он је подсетио на традиционалну оријентацију Републике Србије ка мирнодопском коришћењу нуклеарне енергије, на њену приврженост основним циљевима МААЕ и редовно испуњавање обавеза које проистичу из њеног чланства.

У свом говору др Александар Белић подржао је заједничке напоре за јачање система нуклеарне безбедности и унапређење борбе против тероризма и контроле ширења нуклеарног оружја. У том смислу, напоменуо је да су у Републици Србији усвојене уредбе које пружају правни основ за израду Процене основне безбедносне угрожености, прописивање мера безбедности носиоца лиценце за обављање нуклеарних активности, за утврђивање дугорочних планова и циљева у вези са нуклеарним активностима, као што су спровођење међународних конвенција и јачање стручне базе у области нуклеарне сигурности и безбедности. Известио је учеснике Конференције о намери Републике Србије да одобри Интегрални план подршке нуклеарној безбедности за нашу земљу.

Шеф наше делегације је указао да се спроводи национална процедура које претходи приступању Републике Србије Конвенцији о нуклеарној сигурности и Заједничкој конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом. Др Белић је казао да у оквиру будућих активности Србија планира да интензивира имплементацију препорука из МААЕ Кодекса за спровођење сигурности и безбедности радиоактивних извора, да подржи препоруке Водича за увоз и извоз радиоактивних извора, као и да потврди Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала.

Др Белић је истакао важност техничке сарадње и помоћи МААЕ која је неопходна за успостављање и јачање националних капацитета, за решавање актуелних питања са циљем постизања вишег нивоа нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, као и за развој примене нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе.

Шеф делегације је нагласио, да је у протеклом периоду постигнут напредак првенствено у јачању регулаторне инфраструктуре, уграђивању међународних принципа и стандарда у области нуклеарне безбедности. У свом обраћању Генералној конференцији, др Александар Белић се осврнуо и на прогрес у процесу ЕУ интеграција, на учешће Републике Србије на састанцима експланаторног и билатералног скрининга (у априлу и јуну 2014. године) у области Преговарачког поглавља 15, у оквиру кога је представљен законодавни оквир наше земље у области Нуклеарна енергетика и изнети су планови за унапређење у овој области.

Обраћање др Белића можете видети овде:

Билатерални састанак делегације Републике Србије са
Јукијом Аманом, Генералним директором МААЕ

24.9.2014

Генерални директор Међународне агенције за атомску енергију, Јукија Амано (Yukiya Amano) састао се данас са представницима Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), у Бечу. Том приликом, господин Амано је изразио задовољство што му се указала прилика да се сусретне са делегацијом наше земље и нагласио важност потврђивања Додатног протокола и Амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала, од стране Републике Србије.

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у сусрету са господином Аманом, истакао да је Србија посвећена процесу потврђивања поменутих међународних уговора и да је реализација пројекта на локацији Винча, који је подржан од стране МААЕ, један од важнијих задатака који нам предстоје.

Господин Јукија Амано , иначе је на дужности генералног директора Међународне агенције за атомску енергију од 1. децембра 2009.године.

Делегација Републике Србије на састанцима о
Додатном протоколу и Нуклеарној безбедности

23.9.2014

Представници Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), данас су на билатералном састанку о Додатном протоколу разговарали о условима за спровођење усвојених међународних конвенција и потписаних међународних уговора, у оквиру припрема за потврђивање Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја. На састанку се говорило о благовременом стварању претпоставки и услова за његову одговарајућу имплементацију.

Додатни протокол (ДП) уз Споразум о примени гарантија у вези са Међународним уговором о неширењу нуклеарног оружје је потписан 3. јула 2009. године. између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).

Наша делегација данас је учествовала и на састанку Одељења за нуклеарну безбедност МААЕ, на којем је разматрано одобрење Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности од стране Републике Србије и планирање и спровођење пројекта практичних вежби за одговор у случају угрожавања нуклеарне безбедности. Овај састанак је резултат сарадње започете јануара 2013. године између институција Републике Србије и Одељења за нуклеарну безбедност, Департмана за нуклеарну сигурност и безбедност МААЕ.
Током дана чланови делегације Републике Србије присуствовали су традиционалном научном форуму Радиоактивни отпад: „ У сусрет изазовима – наука и технологија за сигурна и одржива решења“, учествовали су на скупу који је посвећен међународним уговорима, као и састанку на тему „Култура нуклеарне безбедности у пракси“. Наши представници, данас су учествовали на Конвенцији о допунској надокнади за нуклеарну штету, а затим и састанку о Медицинском управљању радијационим акцидентима. Поред ових активности, наши делегати су били у прилици и да обиђу акредитоване лабораторије за лични мониторинг.

Делегација Републике Србије учествује на
58. заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

22.9.2014

Делегација Републике Србије учествоваће на 58. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 26. септембра у Бечу.

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествоваће у заједничком раду овогодишњег редовног заседања Генералне конференције које се одвија у пленуму и раду комитета, према усвојеном дневном реду.

Током трајања Конференције, на којој се очекује да ће присуствовати делегати 162 земље чланице, наши представници ће се састати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње, склапања мултилатералних и билатералних споразума о сарадњи и размени информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и разматрања посебних питања у овој области.

Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od nejonizujucih zračenja

Posted by: admin

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” je dobilo Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od nejonizujucih zračenja.

Rešenja je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Rešenje za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za niskofrekventno i visokofrekventno područje

Rešenje za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini za niskofrekventno i visokofrekventno područje

Obaveštenje

Posted by: admin

Objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije 24/14.

Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28.02.2014. godine donela Rešenje kojim se razrešava dr Jagoš Raičević dužnosti vršioca dužnosti direkltora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ zbog podnošenja ostavke.

Na istoj sednici Vlada Republike Srbije je donela Rešenje kojim se imenuje Dalibor Arbutina za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“

Radioaktivni otpad nastao tokom NATO bombardovanja se adekvatno i bezbedno čuva u JP „Nuklearni objekti Srbije“

Posted by: admin

Povodom teksta „Alarmantno: Srbiju u 2014. očekuje eksplozija malignih tumora!“ izjava dr Jagoša Raičevića, v.d. direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“

Nekoliko dnevnih listova je prenelo izjavu predsednika Društva Srbije za borbu protiv raka, dr Slobodana Čikarića o tome da se u Srbiji iduće godine očekuje „eksplozija tumora, povezana sa NATO bombardovanjem“. Takođe se navodi i isticanje tvrdnje dr Čikarića „da se u Institutu u Vinči kod Beograda, još u neadekvatnim uslovima, čuva radioaktivni materijal prikupljen posle bombardovanja“.

Imajući u vidu netačnosti u tekstu (koje su moguće je, pogrešno interpretirane) smatram da bi bilo dobro ipak zbog mogućeg uznemirenja javnosti dati neka pojašnjenja.

1. Radioaktivni materijal se već četvrtu godinu čuva u „Nuklearnim objektima Srbije“ – Javnom preduzeću koje je osnovano upravo radi bezbednog i sigurnog čuvanja radioaktivnog materijala. „Nuklearni objekti Srbije“ jesu nastali odvajanjem „nuklearnog“ dela Instituta u Vinči, ali se ne mogu poistovetiti sa njime. Ovo je važno istaći zbog toga da se Institut u Vinči ne nađe odgovornim zbog poslova kojima se više ne bavi.

2. Radioaktivni materijal je smešten u poseban objekat – Hangar za skladištenje radioaktivnog otpada, u odgovarajućem zaštitnom kontejneru i pod stalnom je kontrolom stručnih službi Preduzeća. Uslovi pod kojima se čuva radioaktivni materijal sakupljen na jugu Srbije su adekvatni, u skladu sa domaćim zakonom i međunarodnim standardima, što potvrđuju i licence za skladištenje radioaktivnog otpada. Dakle, radioaktivni materijal je privremeno (ali sigurno) uskladišten, što znači da postoji odgovarajuća institucionalna kontrola, te o „neadekvatnim uslovima“ nema govora.

3. Netačna je tvrdnja da „to izađe iz organizma čoveka za 10 do 15 dana, u toku kojih načini štetu, pa će čovek dobiti rak koji će se videti nakon 5, 10 ili 20 godina“. Interna kontaminacija predstavlja dugotrajno ozračivanje, i ne može izjednačavati sa tzv. biološkim vremenom poluraspada.

4. Sve takozvane stohastičke efekte odlikuje određeni period latencije, odnosno neka vrsta „kašnjenja“ u ispoljavanju efekata, uglavnom kancera. Poznato je da se latentni periodi mogu podeliti u dve grupe. Prvu čine takozvani „koštani kanceri“ u šta spada leukemija (kancer koštane srži) i kancer kostiju; njihove vrednosti se kreću od dve do pet godina, sa određenim statističkim raspodelama, čiji bi opis izašao iz okvira ovog teksta. Pored tog latentnog perioda, kao nekog vremena iščekivanja hoće li ili ne doći do ispoljavanja efekta, postoji i daleko značajniji period, a to je period u kome se taj efekat ispoljava, odnosno pojavljuje (expression period) i koji traje (za slučaj leukemije) oko desetak godina. Dakle, radi se o vremenskim periodima i njihovim raspodelama, a ne striktno određenim datumima.

Dok se slučaj leukemije razmatra sa tzv. modelom apsolutnog rizika, koji je nešto jednostavniji, ostale grupe tzv. solidnih kancera se razmatraju modelima relativnog rizika, koji je nešto složeniji, i još manje daje za pravo bilo kome da da najavu „eksplozije kancera“ za određenu godinu ili kraći vremenski period. Latentni periodi za tzv. solidne kancere imaju prilično širok raspon, koji počinje od oko 15 godina, i ide i do 25 i više godina nakon ozračivanja. U oba slučaja, radi se o statističkim raspodelama, tako da se prosto sabiranje 1999+15=2014 nikako ne može smatrati početkom „eksplozije“ kancera.

Na kraju, naučni rezultati, potkrepljeni rezultatima epidemioloških studija, ukazali su da latentni period zavisi od veličine primljene doze zračenja (iako se radi o malim dozama): pri povećavanju doze, latentni period se smanjuje. Uz sve neodređenosti koje pri ovakvim razmatranjima stoje, može se očekivati – ali će to biti teško i dokazati – da će u narednom periodu biti povećan broj solidnih kancera onih koji su na jugu Srbije bili izloženi nekom od kritičnih puteva izlaganja (pre svega udisanjem). Najveći problem u izvođenju validnih zaključaka je činjenica što se radi o malim dozama zračenja, i o veoma maloj izloženoj populaciji. Te dve veličine stoje upravo obrnuto proporcionalno – za izvođenje validnih zaključaka – što je manja doza zračenja, posmatrana populacija mora biti što veća, što nije slučaj koji imamo na jugu Srbije.

Ovo ni na koji način ne opovrgava iskaze lekara o povećanim incidencama kancera.

Dr Jagoš Raičević
V.D. Direktora

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

Posted by: admin

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” dobilo Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata I stanovništva.

Rešenje je izdala Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

Obaveštenje direktora o prevozu zaposlenih

Posted by: admin

Poštovane kolege i koleginice,

Ovim putem bih želeo da prokomentarišem akciju koju neki delovi tj. saradnici Instituta već sprovode, a tiče se prevoza zaposlenih JP NOS. Dakle, pozdravljam tu akciju, i nadam se da će obuhvatiti sve naše zaposlene! Ali, pre toga bih želeo da vas ukratko upoznam sa istorijom naših pregovora na tu temu, o čemu je verovatno bilo dosta „proverenih” i „neproverenih” vesti.

Pitanje zajedničkog prevoza je nekoliko puta razmatrano sa rukovodstvom Instituta. Posle pregovora od nekoliko meseci, sa prethodnim direktorom smo postigli dogovor da se potpiše Ugovor kojim bi se regulisali svi zaostali problemi – između ostalog i prevoz – a na osnovu prethodne usaglašene analize i predloga koji bi sačinile zajedničke službe JP NOS i INN. To je bilo krajem marta prošle godine, dakle 2012! Prethodni direktor se složio sa predlogom Ugovora koji su sačinile stručne službe INN i JP NOS, ja sam ga potpisao, poslao i – posle nedelju dana dobio negativan odgovor. To je jedina i prava istina, može se proveriti kod više naših i institutskih saradnika koji su u svemu učestvovali.

Novi direktor Instituta je odmah upoznat sa time, a stigla su i neka uverenja iz Garaže da se postojeći tehnički problemi mogu prevazići. Ali, nakon mesec dana, nova uprava je izjavila da ipak „ne može protiv Instituta” i dogovor koji je postignut za januar mesec ove godine, bio je samo kratkoročna mera. Ja sam u ime Preduzeća nudio više varijanti – takođe više puta i u prisustvu više svedoka – ali se „nije moglo protiv Instituta”.

Nedopustiva je naravno takva vrsta privatizacije državne imovine, kojom se iz tzv. „zajedničkog prevoza” izuzima jedan deo državnih institucija, finansiranih iz istog budžeta i istog ministarstva. Ali, ono što logika (i pravo?) ne dozvoljava, politika izgleda može.

I tako smo došli do trenutne situacije. Ja sam juče obavestio direktora Instituta o tome, i on je izrazio sumnju u istinitost takvih tvrdnji. U potpunom ubeđenju da je direktor govorio istinu, ostaje mi samo da, pomalo zbunjen ovakvom organizacijom – jer imam informacije da su naši saradnici već uplatili na neki račun traženi iznos – poželim svim našim saradnicima da, kao fizička lica, što uspešnije sprovedu akciju ugovaranja prevoza sa Institutom, ili delom sa kojim se to izgleda može postići.

U tom smislu, podržavam akciju i Sindikata i svih kolega koji se pitaju da li se treba uključiti u ovu vaninstitucionalnu akciju.

Dr Jagoš Raičević
v. d. direktora JP „Nuklearni objekti Srbije”

Poseta Međunarodne agencije za atomsku energiju

Posted by: admin

Direktor Sektora tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), za region Evrope ocenio da su kadrovski, tehnički i operativni kapaciteti preduzeća na visokom nivou.

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” posetio je Dr Peter Salema, direktor Sektora tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), za region Evrope. Projekti tehničke saradnje MAAE su glavni mehanizam za pružanje tehničke i druge pomoći državama članicama MAAE putem raznih programa – od nabavke opreme, preko obuke kadrova, do finansiranja ili sufinansiranja odredjenih aktivnosti.

U Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije” se realizuju projekti koji su finansirani od strane EU kroz sredstva predpristupne pomoći IPA planirana za 2008, 2009. i 2010. godinu. Finansiranje se sprovodi preko MAAE.

Cilj posete Dr Saleme je bila upoznavanje sa stanjem realizacije postojećih IPA projekata, kao i pripremama u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije” za sprovodjenje novih, za period 2013/2015. Postojeći IPA projekti su fokusirani na puštanje u rad novog postrojenja za preradu radioaktivnog otpada (PPO), i dekomisiju starog skladišta za radioaktivni otpad – hangara H1. Novi projekti obuhvataju dekomisiju podzemnih bazena za tečni radioaktivni otpad i jednu od faza dekomisije istraživačkog nuklearnog reaktora RA. Dr Salema je ocenio da su kadrovski, tehnički i operativni kapaciteti preduzeća na potrebnom nivou, i sa zadovoljstvom konstatovao spremnost preduzeća da sprovede složene aktivnosti predviđene projektima.

Učešće na regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta

Posted by: admin

Predstavnici Polikliničke službe Javnog preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” učestvovaće na Regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta u Beogradu.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) će u saradnji sa Agencijom za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, u periodu od 2. do 5. aprila 2013. godine održati Regionalni seminar o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta (Regional Workshop on Applications of Biodosimetry in Case of a Radiation Emergency), u okviru projekta tehničke saradnje sa MAAE: Jačanje i harmonizacija nacionalnih sposobnosti za odgovor na nuklearne i radiološke vanredne situacije (Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies).

Na seminaru će se 40 učesnika iz 32 zemlje upoznati sa biodozimetrijskim tehnikama i metodologijama koje se primenjuju pri određivanju doza primljenih u slučaju radijacionog akcidenta. Određivanje doza primljenih u akcidentu je važno, pre svega zbog planiranja lečenja prekomerno ozračenih lica i preciznijih informacija o mogućim posledicama koje mogu da se manifestuju nekoliko nedelja posle izlaganja zračenju.

Dva predstavnika Polikliničke službe Javnog preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” učestvovaće na Regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta.

Tajna „operacije kobalt”

Posted by: admin

Vest preneta sa Politika Online

Politika

Aleksandar Apostolovski
objavljeno: 12.02.2013.

Demontiranje radioaktivnog kobalta 60 iz Zdravstvenog centra u Kladovu sadržalo je velike bezbednosne izazove
Sve izmerene doze zračenja tokom prenošenja kobalta bile u propisanim granicama

Pod najvećim stepenom tajnosti, nedavno je završena visokorizična operacija zamene jakog izvora „kobaltbombe” – radioterapijskog izvora „kobalta 60”. Višemesečna, pažljivo pripremana akcija, odvijala se van očiju javnosti, jer je demontiranje starog, ali još snažnog „istrošenog” izvora kobalta 60 iz Zdravstvenog centra u Kladovu, sadržala velike bezbednosne izazove. Motiv je bio izuzetno značajan. Radioterapijski centar u Zdravstvenom centru Kladovo poseduje nekoliko radioterapijskih uređaja: linearni akcelerator, jedini katetron sa izvorima C0-60 u Srbiji i jedini kobaltron–„kobalt bombu”.Svi radioterapijski centri u Srbiji su imali ovakve uređaje, svi su rashodovani i zamenjeni linearnim akceleratorima, sem navedenog u Kladovu. Direktorka tamošnjeg zdravstvenog centra Slađana Natošević kaže da radioaktivni „kobalt 60” služi u terapijske svrhe, za primenu zračne terapije kod pojedinih vrsta solidnih tumora i izuzetno je značajan. I izuzetno opasan.

Zato je još u decembru prošle godine, uz specijalnu pratnju MUP-a Srbije, materija transportovana iz Kladova za Beograd i smeštena u novoizgrađeno skladište jakih izvora zračenja, u JP „Nuklearni objekti Srbije” (NOS), u krug Vinče. Sledeća faza je započela transportom novog jakog izvora „kobalta 60”, koji je stigao pod visokim merama bezbednosti iz Mađarske.

– Izvor nije mogao da bude odmah montiran u Kladovu, jer nosač izvora nije odgovarao onom u kobaltronu, koji se nalazi u tamošnjem zdravstvenom centru – kaže direktor JP NOS Jagoš Raičević.

Zato je prvo morao biti transportovan do „vrućih ćelija” reaktora u Vinči, jedinog mesta u Srbiji gde je bilo moguće njegovo prepakivanje u drugi, odgovarajući kontejner.

– Prebacivanje izvora iz mađarskog u naš kontejner je, kao „lakši deo” posla, obavljeno u hali velikog istraživačkog reaktora RA. Zatim je taj kontejner kranom prebačen u prostor iza „vrućih ćelija” reaktora „RA”, iz koga je prebačen u jednu od njih. Kada je ispražnjen, kontejner je sklonjen, i umesto njega je postavljen drugi, novi transportni kontejner, čiji su unutrašnji nosači bili kompatibilni sa kobaltronom iz centra u Kladovu – napominje direktor NOS-a.

Poslednji, najrizičniji deo operacije predstavljalo je prebacivanje izvora iz „vruće ćelije” reaktora RA u transportni kontejner. O jačini tog radioaktivnog izvora dovoljno govori i podatak da bi, u slučaju neželjenih događaja, taj izvor veoma malih dimenzija, svakome u njegovoj neposrednoj blizini isporučio smrtonosnu dozu zračenja za samo nekoliko sekundi. U takvom scenariju bi jako velikim dozama zračenja bili izloženi ne samo oni koji bi se tada našli u zgradi već i izvan nje.

Raičević ističe da su svi ti elementi uzeti u obzir kada se pristupilo pažljivom planiranju. Svi proračuni su poslužili kao osnov za izradu detaljnog Izveštaja o sigurnosti, koji je odobrila Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearne sigurnosti Srbije.

– Sve proračune je izradio JP NOS, koji je vršio i dozimetrijski nadzor operacija na reaktoru RA i „vrućim ćelijama”, dok je glavni operatorski posao prepakivanja sačinio uvežbani tim Laboratorije za radioizotope Instituta „Vinča” – napominje Raičević.

Sve izmerene doze zračenja u toku izvođenja operacija u potpunosti su odgovarale onima koje su prethodno izračunate na računarskom klasteru koji je na reaktoru RB uspostavilo JP „NOS”. Zahvaljujući iskusnoj ekipi Laboratorije za izotope Instituta „Vinča”, sve faze komplikovanog posla tekle su po planu. Najizloženiji pojedinci su primili nekoliko puta manje doze zračenja od maksimalno dozvoljenih za ovu operaciju.

Direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” Bojan Radak napominje da jetransport radioaktivnog izvora u svim fazama vršen pod strogim obezbeđenjem MUP-a Srbije, uz saglasnost i kontrolu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije. Zdravstveni centar „Kladovo” nastavlja poslove radioterapije sa „kobaltom 60”. Izvor će biti upotrebljiv u narednih 10 godina.

POMOĆ PRIHVATILIŠTU ZA DECU I OMLADINU

Posted by: admin

Sindikalna organizacija ASNS – JP „Nuklearni objekti Srbije“
Sindikalna organizacija samostalnih sindikata INN „Vinča“

pozivaju zaposlene da učestvuju u humanitarnoj akciji:

POMOĆ PRIHVATILIŠTU ZA DECU I OMLADINU
(Zbog organizacije prevoza, krajnji rok za dostavu stvari je
21.12.2012. godine)

Bulevar oslobođenja 219, 11000 Beograd
tel: (011) 309 67 41
fax: (011) 249 23 01
www.prihvatiliste.rs
www.facebook.com/prihvatiliste
Kontakt osoba: Danijela Stajović

Pozivamo sve zaposlene da se uključe u humanitarnu akciju sakupljanja stvari za decu u ovom Prihvatilištu

Potrebno je:
1. Čizme, patike i cipele – muške i ženske (brojevi: 36-44)
2. Hrana – Namirnice koje mogu duže da stoje poput paštete, pirinča, mesnog nareska, špageta, makarona, supa u kesici, džemova, keksa, mleka u prahu, ulja, šećera i sokova na razređivanje
3. Lekovi: sirupi za iskašljavanje, lekovi za skidanje temperature, Brufen, Febricet, Panadon, Andol, vitamin C
4. Zimske jakne (za uzrast 7 – 18 godina)
5. Sredstva za ličnu higijenu (toalet papir, ubrusi, ulošci za devojčice, tečni sapun, šamponi, prašak za veš)
6. Sredstva za čišćenje i dezinfekciju prostora (poput Sanitara, Domestosa i Axela)
7. Jastuci za spavanje (20 jastuka)
8. Papuče (brojevi: 36-44)
9. Pidžame (za uzrast 7 – 18 godina)

Napomene:
1. Trenutno ima dovoljno garderobe (izuzev zimskih jakni). Zbog malog prostora, nemaju mesta za skladištenje ostale odeće
2. Sredstva sa rokom trajanja trebaju biti u roku trajanja.

Mesto dostave stvari:
Poliklinička služba JP Nuklearni objekti Srbije
Kontakt osoba:
Jovanka Đurić, tel: (011) 340 81 53

IN MEMORIAM

Posted by: admin

Sa posebnom tugom obaveštavamo sve saradnike i prijatelje da smo u subotu, 10. novembra, a posle kratke i teške bolesti izgubili svoju dugogodišnju saradnicu i koleginicu Oliveru Čuknić.

Olivera Čuknić rodjena je 21. marta 1968. godine u Svilajncu, gde je završila osnovnu i srednju školu, nakon koje je upisala i završila Prirodno- matematički fakultet u Kragujevcu, na grupi za fiziku.

Po završetku fakulteta, kratko vreme radila je u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji kao profesorka fizike, da bi se već početkom 1995. godine zaposlila u Medicinskoj zaštiti Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, na poslovima istraživača pripravnika, na našoj WBC instalaciji. Sa svim zaposlenima u tadašnjem Zavodu za radiološku zdravstvenu zaštitu “Vinča”, novembra 2009. prelazi u JP “Nuklearni objekti Srbije”.

Olivera se i nakon prelaska u JP “Nuklearni objekti Srbije” bavila ovim poslom, i napustila nas je sa svog radnog mesta inženjera za zaštitu od zračenja pri internom izlaganju. Iza sebe je ostavila majku, brata, sestru… duboko saosećamo u njihovom bolu.

Pamtićemo je kao izuzetno vrednu i marljivu, predanu svom poslu. Sahrana naše prerano preminule koleginice obaviće se u sredu, 14. novembra u 13 časova, na gradskom groblju u Svilajncu.


Sa kolegama iz Polikliničke službe JP Nuklearni objekti Srbije

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” dobilo sertifikat o akreditaciji za poslove ispitivanja

Posted by: admin

Sertifikat o akreditaciji broj 01-378 Akreditacionog tela Srbije (ATS) potvrdilo je kompetentnost Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za obavljanje poslova ispitivanja, prema zahtevima standarada SRPS ISO/IEC 17025:2006. Sertifikat važi četiri godine, u periodu od 12. oktobra 2012. godine do 11. oktobra 2016. godine.

Postupak akreditovanja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije“ je najsloženiji i najzahtevniji postupak ATS-a do sada, prvi put je obim akreditacije jedne organizacije obuhvatio toliko različitih oblasti ispitivanja.

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” je akreditovalo 145 metoda ispitivanja i 19 metoda uzorkovanja i na ovaj način dobilo još jednu potvrdu stručnog tela za kvalitet kadrova, opreme i procesa rada. Ispitivanja obuhvataju radiološka ispitivanja uključujući nuklearna ispitivanja iz oblasti nuklearne sigurnosti, kategorizaciju radioaktivnog otpada, radiološka ispitivanja uključujući nuklearna ispitivanja u radijacionoj sigurnosti, radiološka ispitivanja uzoraka iz životne sredine, radiološka ispitivanja uključujući nuklearna ispitivanja u nuklearnoj bezbednosti, ispitivanje životne sredine, elektromagnetsku kompatibilnost, genetička ispitivanja krvi, biohemijska i hematološka ispitivanja biološkog materijala.

Detaljan obim akreditacije postavljen na sajtu Akreditacionog tela Srbije:
Akreditacija JP Nuklearni objekti Srbije

Akreditacija i sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 omogućavaju Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije” da pruži kvalitetne usluge institucijama, industriji i privredi i da na najbolji mogući način obavlja poslove nuklearne i radijacione sigurnosti i bezbednosti.

Dobijena licenca za rad novog skladišta radioaktivnog otpada – hangar H3

Posted by: admin

Dobijena licenca za puštanje u rad i korišćenje
privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3 i bezbednog skladišta radioaktivnih izvora BS


Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije“ dobilo je dugo očekivanu dopunu licence za obavljanje nuklearne aktivnosti – upravljanje radioaktivnim otpadom, za puštanje u rad i korišćenje privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3 i bezbednog skladišta radioaktivnih izvora BS, od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Radioaktivni otpad koji se nalazi u starim i dotrajalim hangarima H1 i H2 u Vinči i privremenim skladištima širom Srbije, i predstavlja potencijalnu opasnost po životnu sredinu, sada može biti bezbedno i sigurno uskladišten u hangar H3. Hangar H3 je objekat građen u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije“ i Republika Srbija uložili su značajan napor i sredstva kako bi se nuklearna sigurnost i bezbednost građana obezbedila i zaštitila životna sredina. U izgradnju ovog objekta i materijale namenjene bezbednom skladištenju radioaktivnog otpada i jakih izvora zračenja uloženo je 2,5 miliona evra.

Izgradnja novog skladišta radioaktivnog otpada – hangara H3/BS završena je u novembru 2011. godine. Tada je dobijena licenca za puštanje u probni rad hangara H3/BS, bez unošenja radioaktivnog i nuklearnog materijala u radni proces. Probni rad je trajao šest meseci,a tokom tog perioda inženjeri i tehničari preduzeća proveravali su i uvežbavali primenu složenih procedura i poslova u upravljanju radioaktivnim otpadom.

Stručnjaci Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije“ pripremili su preko 55 tehničkih i strateških dokumenata, neophodnih za dobijanje licence. Sada je sve spremno za odgovoran državni zadatak poveren preduzeću – upravljanje radioaktivnim otpadom i očuvanje nuklearne sigurnosti i bezbednosti građana Srbije.

Licenca za obavljanje nuklearne aktivnosti – upravljanje radioaktivnim otpadom

Ugrožena nuklearna bezbednost Srbije

Posted by: admin

Vest preneta sa Politika Online

Politika
Aleksandar Apostolovski
objavljeno: 15.08.2012

Radioaktivni otpad trenutno ostaje u spremištima generatora — dva stara hangara za skladištenje u Vinči su prepuna, dok novi objekat, Hangar 3, nema potrebnu licencu
Bezbednost – to bi trebalo da bude ključna šifra za rad Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” (NOS). Ali, preduzeće koje upravlja nuklearnim poslovima zemlje, trenutno nema novac za plate, a prethodna vlada, nije čak ni predvidela NOS u budžetskoj stavci za tekuću godinu.
Novac, međutim, nije najveća nevolja sa nuklearnom bezbednošću Srbije. Prema tvrdnji izvršne direktorke NOS-a Jadranke Đuričić, hangari 1 i 2, (H1 i H2), stari objekti, koji podsećaju na ostatke napuštenih fabrika, odavno su prepunjeni i u njih ne može da se skladišti novi radioaktivni otpad.
– Otpad iz cele Srbije, poput radioaktivnih javljača požara, radioaktivnih gromobrana, otpada iz medicinskih institucija, trenutno ostaje u spremištima generatora, ali ne znamo dokle će takvo stanje moći da traje – kaže izvršna direktorka, ukazujući da NOS iščekuje da konačno dobije licencu za moderni, novoizgrađeni hangar 3 (H3).
– NOS je predao Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije sve moguće papire za licencu za hangar 3. On je neophodan, jer i dan danas, ne postoje zvanični zapisi o skladištenju radioaktivnog otpada bivše Jugoslavije u hangaru 1. Postojale su neke sveske i deo tih svezaka smo našli, ali nismo sigurni da je to sve – napominje ona, dok predsednica Upravnog odbora NOS-a Uranija Kozmidis-Luburić, iznosi još uznemirujući podatak:
– Najgore od svega je što možemo naići na svakakva iznenađenja u hangaru 1 – ističe predsednica UO NOS-a.
Upravo zbog lošeg stanja dva prastara skladišta, Agencija za atomsku energiju i američki Stejt department pritisli su, ili preporučili, kako vam drago, da se napravi novo skladište – hangar 3. Naime, jedna od tajni koja može da se krije u ovim starim skladištima, recimo, može biti „kobalt 60”, koji se koristi u industriji, medicini, naučnim istraživanjima, a delom ga ima i u radioaktivnim gromobranima. Međutim, eventualnom krađom i zloupotrebom, od njega bi mogla da se izradi „prljava bomba”, a slična opasnost preti i od eventualne krađe „cezijuma 137”.
Prema podsećanju predsednice UO NOS-a, u Vinči su se u skorije vreme dogodila dva akcidenta – jedan u prostorijama instituta, kada je poplavljen „žuti kolač”, otpadni materijal uranijuma koji je radioaktivan i može se koristiti u terorističke svrhe.
– Mi čak nismo znali da postoji i da je bio u jednoj od laboratorija Instituta „Vinča”. Drugi akcident dogodio se u reaktoru „A”, ali to je zapravo bio rutinski eksperiment. Oko tog događaja je podignuta velika prašina, ali je komisija Ministarstva za nauku pokazala da nije bilo zapravo nikakvog povećanog zračenja, osim uobičajenog, već da su se dogodile greške u proceduri koja nije do kraja formulisana – precizira Luburić.
Međutim, upravo je procedura razlog zbog koga NOS-u još nije izdata licenca za hangar 3. Direktorka Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije dr Mirjana Radenković, kaže da je „razmatranje zahteva za dopunu licence za upravljanje radioaktivnim otpadom i to za puštanje u rad i korišćenje privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3, pokazalo da nisu ispunjeni svi uslovi za izdavanje dopune licence”.
– Nakon određenih izmena, ostao je nezadovoljen još uslov da JP „Nuklearni objekti Srbije” dostavi dokaz o organizovanju nezavisnog monitoringa u okolini nuklearnih objekata u skladu sa čl. 56. Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti– navela je dr Radenković u pisanom odgovoru.
Na pitanje zašto NOS nije dostavio dokaz o organizovanju nezavisnog monitoringa, predsednica UO NOS-a kaže da Laboratorija za zaštitu, koja treba da vrši taj nezavisni monitoring, pripada Institutu za nuklearne nauke u Vinči.
– Ta laboratorija je inače obavezna da vrši takav monitoring, ali iz meni nepoznatih razloga, ona ne sklapa ugovor sa NOS-om o nezavisnom monitoringu – kaže Luburić, svedočeći, zapravo, o neverovatnom apsurdu koji se događa u Vinči. Jer, monitoring se vrši pumpama koji pripadaju NOS-u.
Na istom placu, pod još misterioznim okolnostima, davne 1948. godine, podignut je istraživački nukleus za realizaciju nuklearnog programa Titove Jugoslavije, koji je vremenom postao ugledni naučni institut. I taj institut, i pre dve godine osnovani NOS,koji je preuzeo poslove nuklearne bezbednosti od instituta, jesu državne firme. U javnosti je poznata surevnjivost koja vlada između njih, ali, čak i da vlada ugasi NOS, radioaktivni otpad ostaje, kao i dva stara hangara, koji još kriju nuklearne tajne bivše Jugoslavije. Nuklearni poslovi, kako god bilo, ostaju državni. Dokle će država tolerisati ovakvo stanje među nuklearnim državnim partnerima na istom placu?
Podsećajući da je NOS osnovala prethodna vlada sa isključivim ciljem da zbrinjava i nadzire radioaktivni otpad u našoj zemlji, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužen za nauku i visoko obrazovanje profesor dr Radivoje Mitrović, pojašnjava da su mnoge pojedinosti u vezi s tim u javnosti ostale i dan-danas nedovoljno razjašnjene.
– U proteklih godinu dana dogodili su se incidenti, srećom bez opasnih posledica po zdravlje ljudi i okolinu. Za njih su se međusobno optuživali čelnici Instituta za nuklearne nauke „Vinča” i Nuklearnih objekata Srbije. Zbog toga je u javnosti stvorena prilično nejasna i nepovoljna slika. Naše ministarstvo je pod svojevrsnim pritiskom i javnog mnjenja, stručne i naučne javnosti i suprotstavljenih strana da što pre preduzme neke mere. Očigledno je da ćemo morati da načinimo neke rezove. Nas na to – pored ostalog obavezuje i odluka nove vlade da se uvede štednja u svim državnim strukturama. Prinuđeni smo da ukinemo pojedina dvojna zaduženja i da razgraničimo nadležnosti – napominje profesor Mitrović.
Da li to podrazumeva status „kvo”, fuziju dva preduzeća, ili nešto treće? Profesor Mitrović za sada kaže da je neizbežno objedinjenje istraživačke i stručne pameti, i Vinče i NOS-a.
———————————————————————-
Bez ishitrenih koraka
– Nuklearna bezbednost je jedan od najbitnijih zadataka svake zemlje. Nadam se da ćemo to što pre operativno urediti. Već sam razgovarao s nekolicinom naših uglednih naučnika u zemlji i rasejanju, koji se kompetentno bave nuklearnom energijom. Još u prethodnom sazivu prikupili smo dovoljno stručnih nalaza i procena. Na osnovu njih ćemo temeljno i valjano odlučiti šta da preduzmemo. Naravno, nisam pristalica ishitrenih koraka koji se u stvarnom životu, najčešće, izjalove. Međutim, naši potezi slede, jer je to obaveza našeg ministarstva – napominje profesor dr Radivoje Mitrović.

Koliko zrače kućni aparati

Posted by: admin

Vest preneta sa Politika Online

Politika
Ivana Albunović, Stefan Despotović
objavljeno: 03.08.2012.
autor teksta:
dr Branislav Vulević
rukovodilac odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u JP „Nuklearni objekti Srbije

Merenje zračenja više od 20 aparata koji se koriste u domaćinstvu pokazuje da ne zrače samo uređaji poput mikrotalasne, mobilnog telefona ili kompjutera, već i aparati kao što su mikser, fen za kosu, toster ili ventilator

Svi kućni aparati, telefoni, laptopi pa čak i sat na zidu zrače, ali za sada niko ne može pouzdano da kaže koliki uticaj takvo zračenje ima na ljudskog zdravlje.

Merenje jačine zračenja sprovedeno u Srbiji (uključilo merenje zračenja više od 20 aparata koji se koriste u domaćinstvu) pokazuje da ne zrače samo uređaji poput mikrotalasne, mobilnog telefona ili kompjutera, već i aparati kao što su mikser, fen za kosu, toster ili ventilator. Ipak analiza JP „Nuklearni objekti Srbije” ukazuje da pristojna udaljenost od ovih uređaja drastično snižava nivo zračenja magnetne indukcije praktično do beznačajne. Zračenja svih ovi uređaja u domaćinstvu koji nas okružuju pripadaju grupi nejonizujućih zračenja (ono zračenje koje ne može da izazove nikakve hemijske promene u organizmu, radioaktivnost i slično). Jonizujuća zračenja su, sa druge strane, veoma opasna radioaktivna zračenja.

– Ovi uređaji vezani su za za ekstremno niske frekvencije za frekvencije od 50 herca (Hz) i kada govorimo o zračenju kućnih aparata uglavnom mislimo na električna i magnetska polja ekstremno niskih frekvencija. Inače nejonizjuća zračenja nisu toliko opasna, ne stvaraju hemijske procese, ali mogu da izazovu biološke promene, ali i ne moraju da imaju uticaj na zdravlje – objašnjava dr Branislav Vulević, rukovodilac odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u JP „Nuklearni objekti Srbije”.

On kaže da su granične vrednosti su suštini diskutabilne jer se i dalje rade istraživanja i prikupljaju podaci. Iz tabele se ipak može nedvosmisleno zaključiti da jačina električnog polja ali magnetske indukcije opada sa rastojanjem, a da se solidna bezbednost ostvaruje već na 30 do 50 centimetara udaljenosti od uređaja.

Poslednjih tridesetak godina u razvijenim zemljama sveta su u toku sveobuhvatna ispitivanja vezana za problematiku uticaja ovih polja na ljudski organizam. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je još 1996. godine pokrenula International EMF Project koji se bavi pitanjima vezanim za rizike usled izlaganja stanovništva električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima do 300 GHz. Projektom su obuhvaćeni podaci dobijeni od stručnih tela iz 54 zemlje i osam međunarodnih organizacija širom sveta. U novembru 1998. godine, u sklopu navedenog projekta, započet je proces harmonizacije nacionalnih standarda na globalnom nivou. Naime, nacionalni standardi pokazuju velike razlike u pogledu referentnih vrednosti. Priroda problema je multidisciplinarna i okuplja naučne timove svih profila. I pored toga naučna saznanja još nisu potpuna, čak i mišljenja eminentnih stručnjaka o mehanizmu nastajanja bioloških efekata nisu jedinstvena. Postoje li preporuke, mogu li stručnjaci da daju neke opšte savete kako da se zaštitimo? Problem zaštite u oblasti električnih, magnetskih i elektromagnetskih polja (0 Hz do 300 GHz) predstavlja, za sada, samo najosnovnije vidove zaštite zato što se u potpunosti još ne poznaju sva biološka dejstva ovih polja na ljudski organizam i uticaj na zdravlje, a samim tim i rizici usled izlaganja.

– Pošto se radi o „lokalizovanim poljima“ oko uređaja najbolji savet za zaštitu bio bi vezan za rastojanje od uređaja. Dakle, na rastojanju od 30 do 50 centimetara od uređaja nivo električnih i magnetskih polja (ELF) drastično opada pa se može smatrati da osoba koja rukuje uređajem može biti spokojna. Posebno treba obratiti pažnju na „električne satove“ pored kreveta – upozorava Vulević.

Ipak, još traju ispitivanja i medicina ne daje eksplicitan odgovor na pitanje da li izlaganje ovakvim zračenjima može da bude štetno po zdravlje ili ne.

– Ko god kaže da ne utiče nije u pravu, ali nije ni onaj ko kaže da ima uticaj. Ne mogu se dati tako ekstremni odgovori jer su istraživanja i dalje u toku – objašnjava dr Branislav Vulević. Za čitaoce „Potrošača” naš sagovornik odgovara i na neka najčešća pitanja vezana za zračenje uređaja najnovije tehnologije, oko kojih postoji i najviše kontroverzi.

Kućni aparati se priključuju na tzv. kućnu instalaciju (napon 220 V, frekvencija 50 Hz). Kada su samo uključeni na priključnicu („šteker“ – pod naponom) a ne rade, u njihovoj okolini stvara se električno polje ELF (ELF – Extremly Low Frequency). Konkretno se radi o frekvenciji električne mreže koja iznosi oko 50 Hz.

Kada se uključe, protokom struje kroz aparate, u okolini istih nastaje pored električnog i magnetsko polje ELF.

(Na osnovu navedenih podataka u tabelama i slici 1 vidi se da su navedena polja uglavnom „lokalnog karaktera“, tj. da vrednosti nivoa polja „uglavnom“ drastično opadaju sa rastojanjem).

MIKROTALASNE PEĆI
Bezbedne tek na četiri metra udaljenosti
Emituju mikrotalasno zračenje na frekvenciji oko 2,45 GHz. Mikrotalasno zračenje se u ovom slučaju koristi zbog izraženog „termičkog efekta“ na hranu koju zagrevamo. I mikrotalasno zračenje predstavlja deo frekvencijskog opsega koji pripada tzv. nejonizujućim zračenjima.
Što se tiče mikrotalasnih peći, situacija je ipak nešto drugačija nego kod drugih uređaja. Naime, nivo mikrotalasnog zračenja tokom rada mikrotalasne peći (tokom rada – posebno naglasiti), na osnovu dosadašnjeg iskustva, varira u zavisnosti od proizvođača i godine proizvodnje. Međutim, ako se ima u vidu uobičajeni način upotrebe mikrotalasne peći (par minuta), ne bi bilo na odmet da za to vreme korisnik bude udaljen bar četiri metra.

LAPTOPI
Zračenja koja nastaju usled rada laptopa uglavnom su elektromagnetska zračenja visokih frekvencija (RF zračenje – iznad 100 kHz), a po svojoj prirodi su slična zračenjima koje emituju televizori, di-vi-di plejeri, mikrotalasne pećnice i mobilni telefoni.
Na osnovu dosadašnjih merenja u blizini različitih tipova laptopa može se sa sigurnošću tvrditi jedino da se radi o „lokalizovanim” elektromagnetskim poljima na samom telu laptopa koja drastično opadaju sa rastojanjem. Treba napomenuti i činjenicu da je RF zračenje uglavnom povećano na mestima gde se nalaze „hard disk” i konektori posebno kada se uspostavlja ili je uspostavljena internet veza.
Treba, međutim, znati i to da je zračenje laptop ekrana manje u odnosu na standardni monitor računara.
Rizici po zdravlje usled korišćenja laptopa još nisu u potpunosti sagledani, ali strane merodavne institucije preporučuju da se u slučajevima kada se predviđa duži rad ne drže na krilu. Navedeni predlog dobio je na značaju krajem maja 2011. godine usled stava Međunarodne agencije za istraživanje kancera (IARC) koja je klasifikovala RF zračenje u takozvanu grupu 2B (moguće kancerogen za ljude). Navedena klasifikacija znači da je broj dosadašnjih ispitivanja uticaja na zdravlje ljudi još mali za donošenje pouzdanih zaključaka i da treba da se nastavi sa istraživanjima.
Sve u svemu, do daljeg ostaje kontroverzno pitanje vezano za uticaj laptopa i drugih uređaja savremenog doba na zdravlje ljudi. Ovo posebno važi za najmlađi deo populacije koji i najviše koriste prednosti bežičnog prenosa informacija. O igricama i da ne govorimo.

MOBILNI TELEFONI
Zračenje mobilnog telefona pripada grupi takozvanih nejonizujućih zračenja, odnosno elektromagnetskom, radiofrekvencijskom (RF) zračenju. Važno je napomenuti da se radi o energijama koje ne jonizuju materiju, a to znači da se RF zračenja ne mogu upoređivati sa jonizujućim (radioaktivnim) zračenjem koje je neuporedivo opasnije po zdravlje ljudi.

Od svog postanka čovek živi u elektromagnetskom okruženju. Svetlost i toplota koji potiču od sunca predstavljaju osnovni vid prirodnog elektromagnetskog zračenja. Brzi tehnološki razvoj u protekle tri decenije povećava broj veštačkih izvora elektromagnetskih zračenja koji mogu da uzrokuju nove rizike.
U drugoj polovini XX veka započela su intenzivna istraživanja i epidemiološke studije o biološkim efektima RF zračenja. Paralelno sa ovim istraživanjima počeo je da raste i interes javnosti za moguće zdravstvene rizike usled izlaganja veštačkim izvorima, uslovljavajući, uglavnom, negativan stav javnog mnjenja. Uznemirenje javnosti posledica je lošeg i senzacionalističkog informisanja. Ovo se posebno odnosi na bazne stanice mobilne telefonije i, naravno, mobilne telefone. Zagrevanje bioloških tkiva je, do sada, jedini biološki efekat koji se sa najvećom sigurnošću može dokazati, kada se govori o izlaganju živih organizama RF zračenjima.

Sa porastom broja novih tehnologija u svakodnevnom životu, ljudi su kontinualno okruženi nižim nivoima RF zračenja koji nisu u stanju da prouzrokuju termičke efekte. Zbog toga poslednjih godina pitanje tzv. netermičkih efekata dobija na značaju. Na primer, korišćenje mobilnih telefona kao posledicu ima izlaganje dela glave, uključujući moždana tkiva, koje nije povezano sa značajnijim porastom temperature (maksimalno 0,2 stepena). Ljudi koji žive u blizini antena baznih stanica izloženi su niskim nivoima RF zračenja koji ne mogu biti povezani sa bilo kakvim povećanjem temperature bioloških tkiva. To je razlog zabrinutosti stanovništva zbog mogućih nespecifičnih simptoma kao što su glavobolja, nesanica, gubitak koncentracije…

Na osnovu dosadašnjeg nivoa znanja nema razloga za preteranu bojazan od štetnog uticaja mobilnih telefona na zdravlje ljudi, ali imajući u vidu činjenicu da ima sijaset nerešenih pitanja čije odgovore očekujemo u budućnosti (postojanje mogućih „netermičkih efekata”), poželjno je prihvatiti tzv. oprezan pristup problemu koji podrazumeva preventivu. Na osnovu toga, mogu se dati neobavezne osnovne preporuke za korišćenje mobilnih telefona:
– prva preporuka je da se korišćenje mobilnih telefona ne dozvoljava deci mlađoj od 12 godina, osim u hitnim slučajevima, jer su organi u razvoju osetljiviji na elektromagnetske talase;
– druga preporuka je da se izbegava nošenje mobilnih telefona neposredno uz telo (iako mobilni telefon zrači samo kada se upotrebljava);
– treća, da razgovori budu što kraći;
– četvrta, da se prilikom razgovora redovno menja uho na kojem se drži uređaj i da se on ne približava uhu dok se ne uspostavi veza;
– peta, da se izbegava korišćenje mobilnog telefona kada je signal slab ili prilikom brzog kretanja (u automobilima ili drugim prevoznim sredstvima);
– šesta preporuka je da se više pribegava korišćenju SMS-a u komunikaciji.

Opasno zračenje solarijuma niko ne kontroliše

Posted by: admin

Vest preneta sa CINS

Kontrola ispravnosti solarijuma u Srbiji nije zakonom regulisana premda stručnjaci upozoravaju da sunčanje u neispravnim solarijumima može povećati rizik od dobijanja raka kože. Bez zakonske regulacije, održavanje tih uređaja koji nose rizik od kancera prepušteno je savesti vlasnika solarijuma, ali i privatnih firmi koje se mogu baviti servisiranjem, iako licence za obavljanje tog posla, prema rečima naših sagovornika, ne mogu da dobiju u Srbiji.

Piše: Anka Marković

Branislav Vulević, rukovodilac odeljenja za zaštitu od neojonizujućih zračenja u JP Nuklearni objekti Srbije upozorava da se, osim prirodnog UV zračenja koje emituje Sunce, sve više koriste veštački izvori UV zračenja poput lampi i kreveta za sunčanje, odnosno solarijuma.

Branislav Vulević, JP Nuklearni objekti Srbije

“U julu 2009. godine, nakon detaljnijih istraživanja, Međunarodna agencija za istraživanje kancera (IARC), deo Svetske zdravstvene organizacije (WHO), prebacila je UV lampe i krevete za sunčanje u grupu jedan tj. najveću kategoriju rizika od kancera – “kancerogeno za ljude”. Prema navedenom, treba izbegavati izlaganje UV zračenju, posebno osoba mlađih od 18 godina”, kaže Vulević za Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Međutim, još veći problem po zdravlje ljudi može da nastane ukoliko je solarijumu istekao rok upotrebe ili su mu delovi neispravni. Dužim korišćenjem, solarijumske lampe se troše što dovodi do prestanka njihovog rada ili, što je još opasnije, emitovanja jednog od najštetnijih zračenja, takozvanog UVC zračenja.

“Delovi koji su najznačajniji i koji moraju da se menjaju (kod solarijuma) jesu lampe, reflektori i filteri. Ukoliko se, na primer, filter ne zameni, onda on emituje veći intenzitet zračenja i povećava se rizik od štetnih dejstava. Kod očiju, štetno zračenje može dovesti do katarakte i raka očiju“, kaže dr Zoran Mijatović, šef katedre za fizičku elektroniku Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Više polovnih solarijuma – veća opasnost od neispravnosti
Solarijum (foto:b92.net)

Podaci Uprave carina koje CINS poseduje (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i januar-mart 2012), pokazuju da je u proteklih jedanaest godina u Srbiju uvezeno više od dve hiljade polovnih i samo 126 novih solarijuma.

Veliki broj polovnih solarijuma u srpskim salonima mogao bi da znači i veću opasnost od njihovog kvarenja i emitovanja štetnih zraka, ali i pojačanu kontrolu od strane državnih institucija. Ipak, advokatica Zorica Hadžibabić napominje da u Srbiji ne postoje zakoni na osnovu kojih bi se kontrolisao uvoz polovnih ili novih solarijuma, kao ni oni koji bi uredili kontrolu ispravnosti ovih uređaja u salonima.

“Jedino što je zapravo tačno, i što se dešava u praksi, jeste da sanitarni inspektori pri Ministarstvu zdravlja kontrolišu higijenu i zaposlene, u smislu da li ispunjavaju sanitarne minimume i da li imaju uniforme i uredno overenu sanitarnu knjižicu. Ali, što se tiče samih uređaja, ne postoji kontrola’’, objašnjava Hadžibabić.

Ovo ne znači da kontrolu ispravnosti solarijuma ne rade privatne firme. Međutim, prema rečima Zorice Hadžibabić, one nemaju licencu, jer sistem licenciranja firmi koje bi se bavile servisiranjem solarijuma u Srbiji ne postoji. Zbog toga što država ovu oblast nije uredila zakonom, ispravnost solarijuma i opasnost po zdravlje njihovih korisnika ostaje samo na savesti vlasnika salona.

“Pre nekoliko godina smo imali slučaj da se u jednom solarijumu pokvario filter, tako da je zračenje u tom solarijumu bilo mnogo veće .Vlasnica solarijuma je sama pozvala majstora, jer je primetila da se mušterije žale. Međutim, to je retkost. Vlasnici ne žele da izgube svoje mušterije“, ističe Zoran Mijatović.

Prema njegovim rečima, neverovatno je što u Zakonu o zaštiti od nejonizujućih zračenja nema ni reči o solarijumima.

“U Zakonu se govori o električnim uređajima, antenama, izvorima UV zračenja, ali ne i o solarijumima, niti se uopšte pominju ozbiljne posledice njegovog štetnog UV zračenja. Takav pravilnik fali’’, objašnjava Mijatović.

Ne postoji kontrola ispravnosti solarijuma

Novinari CINS – a su pokušali da saznaju da li neka institucija kontroliše ispravnost solarijuma. Prema pisanom odgovoru Uprave carina, uvoz korišćene opreme, solarijuma, vrši se uz podnošenje odgovarajućih dokumenata i to: fakture i izjave o uvozu korišćene opreme kojom se pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da se uvoz vrši za uvoznika koji ima registrovanu delatnost za koju se koristi solarijum, dokaza iz Agencije za privredne registre i izjave da je oprema u stanju fizičke funkcionalnosti.

I sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja u pisanom odgovoru navodi da oni vrše određenu kontrolu solarijuma u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakonom o sanitarnom nadzoru, odnosno pravilnicima donetim na osnovu njih.

“Ministarstvo zdravlja preko sanitarnih inspektora na osnovu navedenih propisa kontroliše solarijume u delu: propisanog standarda, kvaliteta i određene namene; redovnog tehničkog i higijenskog održavanja (da li se unutrašnje površine solarijuma pre svake upotrebe tretiraju dezinfekcionim sredstvom prema uputstvu proizvođača) i integriteta površina“, navodi se u odgovoru Ministarstva zdravlja.

Nakon što je CINS tražio od Ministarstva da razjasni koje konkretno radnje sprovode kada kontrolišu solarijume, u pisanom odgovoru smo dobili spisak delatnosti među kojima se nalaze provera da li je obezbeđeno korišćenje tople i hladne tekuće vode, kontrola sanitarno higijenskog stanja prostorija, način držanja čistog rublja i odlaganje upotrebljenog rublja i druge aktivnosti. Kontrola ispravnosti solarijuma se nigde ne navodi.

Prema rečima profesora Mijatovića, Ministarstvo zdravlja nema mogućnost, ali ni zakonsku obavezu, da vrši kontrolu ispravnosti ovih uređaja, jer ne postoje zakoni niti pravilnici koji uređuju ovu oblast.

,,Znate šta, oni verovatno vrše tehničku kontrolu koja se odnosi na električnu instalaciju, električnu isparvnost i ostale kontrole u tom smislu, a što se tiče lampica, filtera, jačine, da li i sam aparat radi – to ne’’, pojašnjava Mijatović.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije su mesecima pokušavali da, u saradnji sa stručnjacima, izvrše merenje zračenja solarijumskih lampi u salonima u Novom Sadu kako bi utvrdili nivo zračenja koje te lampe emituju. Međutim, nijedan od kontaktiranih salona nije pristao na ovu vrstu merenja.

Tekst je nastao u okviru CINS-ovog programa „Škola istraživačkog novinarstva 2011/2012“, uz podršku „National Endowment for Democracy“ (NED)

Odluka

Posted by: admin

Odluka kojom se određuje kolektivno korišćenje dela godišnjeg odmora za 2012. godinu.

Odluka o kolektivnom korišćenju dela godisnjeg odmora za 2012. godinu

Rešenja dobijena od Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

Posted by: admin

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije donela je sledeća Rešenja:

Intergalni tekst

Rešenje o sprovođenju mera nuklearne sigurnosti i bezbednosti

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova – projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Pokazna vežba Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i JP „Nuklearni objekti Srbije

Posted by: admin

Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i JP „Nuklearni objekti Srbije“ uspešno su izveli pokaznu vežbu na kojoj je prikazano delovanje u slučaju nuklearnog akcidenta izazvanog požarom u hangaru H3 Javnog preduzeća  „Nuklearni objekti Srbije“.

Pokazna vežba je izvedena 14. novembra 2011.godine, u okviru komplakesa za skladištenje radioaktivnog otpada JP  „Nuklearni objekti Srbije“.

Uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, sigurnosti i zaštite, u što realnijim uslovima, prikazan je združeni rad Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, službe protiv-požarne zaštite preduzeća i ostalih subjekata pri gašenju, spasavanju, evakuaciji i pružanju prve pomoći povređenima u radioaktivnoj sredini. U vežbi je učestvovalo 35 predstavnika preduzeća i 15 predstavnika Vatrogasno-spasilačke brigade

Bezbedno skladištenje radioaktivnog otpada iz Srbije

Posted by: admin

U Srbiji se svake godine generiše od nekoliko desetina do nekoliko stotina kubnih metara radioaktivnog otpada, koji dolazi iz medicinskih institucija, naučno-istraživačkih organizacija i industrije. Osim toga, sve do raspada SFRJ, u Vinči je skladišten radioaktivni otpad istog porekla sa cele teritorije tadašnje države. Tako se sada u postojećim skladištima nalazi oko 3000 kubnih metara radioaktivnog otpada.

Uzimajući u obzir ovako veliku količinu, kao i činjenicu da se radioaktivni otpad generiše svakodnevno u našoj zemlji, Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije“ završilo je izgradnju modernog i bezbednog skladišta, hangar H3/BS, dovoljno velikog kapaciteta. Planirano je da u to skladište bude premešten kompletan radioaktivni otpad iz postojećih skladišta, koja će potom biti demontirana. Na taj način će sav radioaktivni otpad iz naše zemlje biti uskladišten bezbedno i sigurno na jednom mestu.

Dobijena je upotrebna dozvola, kao i dozvola za probni rad za sprovođenje nuklearne aktivnosti  (skladištenje otpada) u trajanju od deset nedelja. Po isteku probnog rada, za nekoliko nedelja, očekuje se dobijanje dozvole za trajno sprovođenje nuklearne aktivnosti. U izgradnju ovog objekta uloženo je 2,5 miliona evra, a objekat je građen od 2007. do 2011. godine.

“Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, kao i Vlada Republike Srbije, uložili su veliki napor da naši građani budu sigurni i bezbedni. Velika sredstava su uložena za ovakav objekat, kao i za svu opremu i materijale namenjene bezbednom skladištenju radioaktivnog otpada i jakih izvora zračenja. Sada se može reći da smo na najboljem putu da saniramo  stanje u Vinči i uspostavimo nivo radijacione sigurnosti koji je definisan međunarodnim standardima, od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju. To znači da ćemo već naredne godine otpočeti demontažu dotrajalog skladišta radioaktivnog otpada, u kojem se nalazi i istorijski otpad iz vremena SFRJ, i prebacivanje tog otpada u novo skladište“, rekao je Radojica Pešić, direktor Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije.

Srbija je, kao što je poznato, otpremila nuklearno gorivo u Rusku Federaciju, te stoga novo skladište neće služiti za odlaganje nuklearnog goriva. Takođe, novo skladište neće služiti za eventualno odlaganje radioaktivnog otpada koji nastaje u drugim državama, već isključivo za skladištenje radioaktivnog otpada koji nastaje u našoj zemlji.

Puštanjem u rad novog hangara rešavamo pitanje bezbednog i sigurnog skladištenja radioaktivnog otpada u narednih nekoliko decenija.

Srbija postavila nove standarde u nuklearnom svetu

Posted by: admin

Stiglo priznanje za uklanjanje visokoobogaćenog uranijuma

Na Međunarodnoj konferenciji o upotrebi nuklearnog goriva i nuklearnih reaktora, koja je upravo završena u Čileu, predstavnik Američkog ministarstva energetike je uručio zahvalnicu predstavniku Srbije Radojici Pešiću, direktoru Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“, u kojoj se navodi, da je Srbija uklonivši sa svoje teritorije sav visokoobogaćeni uranijum dala važan primer međunarodnoj zajednici i postavila nove standarde u nuklearnim svetu.
Tokom konferencije predstavnik Srbije je imaju zajedničku prezentaciju sa predstavnikom Međunarodne agencije za atomsku energiju, u vezi otpremanja nuklearnog goriva iz Srbije u Rusku federaciju.

Srbija je dobila priznanje jer je šesta zemlja u svetu koja je u periodu od 2009. godine do danas, sa svoje teritorije uklonila visokoobogaćeni uranijum i plutonijum, nuklearne materijale koji predstavljaju potencijalne mete nuklearnog terorizma. Srbija je postala jedna od samo 19 država u svetu koje su postigle tako vredan rezultat. Republika Srbija je uključena u globalni program za smanjenje nuklearnog terorizma, u kojem učestvuje 130 država.

Predstavnici Srbije redovno učestvuju na konferencijama koje organizuje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), i članica je te organizacije od 2001. godine. Ovom prilikom je na konferenciju kao predstavnik pozvan direktor JP „Nuklearni objekti Srbije“, Radojica Pešić. Svi troškovi su pokriveni od strane organizatora skupa.

Priznanje Srbiji za uspešan transport isluženog nuklearnog goriva u Rusku Federaciju

Posted by: admin

Srbija je šesta zemlja na svetu koja je uspešno uklonila visokoobogaćeni uranijum sa svoje teritorije, čime su eliminisane potencijalne terorističke pretnje i postignuta bezbednost građana Srbije.

Srbija je dobila priznanje jer je šesta zemlja u svetu koja je u periodu od 2009. godine do danas, sa svoje teritorije uklonila visokoobogaćeni uranijum i plutonijum, nuklearne materijale koji predstavljaju potencijalne mete nuklearnog terorizma. Priznanje Srbiji dodeljeno je na Međunarodnoj konferenciji o upotrebi nuklearnog goriva i nuklearnih reaktora, koja se održava u Santjagu, Čile, u periodu od 23 -27. oktobra 2011. godine.

Srbija je postala jedna od samo 19 država u svetu koje su postigle tako vredan rezultat. Republika Srbija je uključena u globalni program za smanjenje terorizma, u kojem učestvuje 130 država.
Direktor JP „Nuklearni objekti Srbije“, Radojica Pešić, učestvuje na ovoj međunarodnoj konferenciji, na poziv Ministarstva energetike SAD-a i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Na konferenciji je snažno naglašeno da se Srbija pozitivno pozicionirala na nuklearnoj mapi sveta, kao država koja je uspešno obavila dva projekta. Projekti se, svaki na svoj način, mogu smatrati prekretnicama u realizaciji svetskog programa za smanjenje nuklearnog terorizma.
Srbija je u zemlju porekla, Rusku Federaciju, 2002. godine, transportovala više od 48 kg svežeg nuklearnog goriva sa visokoobogaćenim uranijumom. To je bio prvi transport u okviru međunarodne inicijative za vraćanje nuklearnog goriva sa istraživačkih nuklearnih reaktora ruske proizvodnje iz celog sveta, u zemlju porekla.

Drugi veliki projekat Srbije je otpremanje kompletnih zaliha iskorišćenog nuklearnog goriva sa visokoobogaćenim uranijumom, ukupno 13 kg, iz reaktora RA, i transport preko 2000 kg istrošenog goriva sa nisko obogaćenim uranijumom, što je bio najveći i najkompleksniji transport ikada.
Transport je obavljen u organizaciji Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”, koje je Vlada republike Srbije ovlastila za realizaciju ovog projekta, po utvrđenim procedurama i rokovima. Gorivo je krenulo je iz Srbije 18. novembra 2010. godine, a u Rusku Federaciju bezbedno stigao 17. decembra 2010. godine.
Tokom ovog projekta, ukupno 8030 gorivnih elemenata istrošenog nuklearnog goriva prepakovano je u specijalne kontejnere, 15 transportnih kontejnera je činilo transportni konvoj, što je predstavljalo najkompleksniju moguću operaciju u tehnološkom, sigurnosnom, bezbednosnom i finansijskom smislu.

Na konferenciji je posebno istaknut doprinos Srbije međunarodnim naporima za upotrebu nuklearnih tehnologija u miroljubive svrhe.

“Koliko zrači Vaš mobilni telefon“

Posted by: admin

Javno preuzeće „Nuklearni objekti Srbije“ je učestvovalo na 8. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine  „EkoFair“, održanom u periodu od 12. do 14. oktobra 2011.godine. EkoFair 2011 je okupio rekordan broj učesnika iz zemlje i inostranstva iz oblasti sistema zaštite životne sredine. Na Sajmu je posebna pažnja posvećena upravljanju otpadom i takozvanoj „zelenoj ekonomiji“, odnosno industriji reciklaže i obnovljivim izvorima energije.

JP Nuklearni objekti Srbije u okviru svojih redovnih aktivnosti i delatnosti na više načina doprinosi zaštiti životne sredine, pre svega kroz upravljanje radioaktivnim otpadom i sprovođenje mera radijacione i nuklearne bezbednosti i sigurnosti. Sve naše aktivnosti usmerene su na zaštitu stanovništva od mogućeg štetnog uticaja radioaktivnih i nuklearnih materijala.

Na našem štandu posetioci su imali prilike da vide standardno bure od 200 litara za skladištenje radioaktivnog otpada, zaštitno odelo (Tyvek) i masku koja prekriva lice za rad u zoni radioaktivne kontaminacije, dva tipa ličnih dozimetara (TLD i OSL) za merenje doza zračenja pri spoljašnjem izlaganju profesionalno izloženih lica.

Na štandu JP Nuklearni objekti Srbije je demonstriran rad
-       uređaja za merenje elektromagnetskih polja – analizator električnih i magnetskih polja niskih frekvencija koji se koristi za merenje nivoa polja u okolini dalekovoda i trafo stanica, i
-       širokopojasnog uređaja za ispitivanje elektromagnetskih polja visokih frekvencija za merenje baznih stanica mobilne telefonije, radio i TV prijemnika.

Pažnju posetilaca je privukla i akcija Odeljenja za zaštitu od nejonizujućeg zračenja našeg preduzeća “Koliko zrači Vaš mobilni telefon“  kada smo merili nivo eleketričnog polja visokih frekvencija mobilnog telefona zainteresovanim građanima i izlagačima i ukazali na razlike jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.  Akcija je trajala tokom dva dana Sajma – u četvrtak i petak, 13. i 14. oktobra.

Drago nam je što smo imali priliku da na neposredan način predstavimo delatnost i usluge JP Nuklearni objekti Srbije i srdačno se zahvaljujemo svim posetiocima našeg štanda.

8. Međunarodni sajam zaštite životne sredine

Posted by: admin

Pozivamo vas da nas posetite na 8. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine „EcoFair” od 12. do 14. oktobra 2011. godine, u hali 1 Beogradskog sajma.

Koliko zrači vaš mobilni telefon?

U četvrtak 13. oktobra 2011. godine, od 10.00 do 18.00č dođite da izmerimo koliko zrači vaš mobilni telefon i saznate koji kućni uređaji najviše emituju štetno zračenje. Naš tim stručnjaka potrudiće se da vas upozna sa delatnostima i aktivnostima našeg preduzeća.

Obaveštenje učesnicima Kontinuirane edukacije

Posted by: admin

27.septembra 2011. godine održaće se KONTINUIRANA EDUKACIJA – STRUČNI SASTANAK SA TEMOM „PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA“

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br. 153-02-1685/2011-02, akreditacioni broj A-1-2458/11 sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce

Vreme i mesto: 27.septembar 2011. godine u 12:45 časova, sala zgrade 50, Polikliničke služba JP „Nuklearni objekti Srbije, Vinča, ul. Mike Petrovića Alasa 12-14;

Organizator: Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije“

Rukovodilac: Prim mr sc dr med Želmira Ilić

Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Kotizacija: nema

Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce, potvrda se izdaje nakon završenog sastanka

SATNICA

12:45 -13:00 PRIJAVA UČESNIKA

13:00-14:00 PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

PREDAVAČ

1. Prim. mr sc dr Želmira Ilić – Rukovodilac Polikliničke službe JP Nuklearni objekti Srbije

Obaveštenja:

telefoni: (011) 8066 426, (011) 3408 151 i (062) 8869 074
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs i zelmira.ilic@nuklearniobjekti.rs

Prijava:

NAZIV PROGRAMA:

„PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA“

IME I PREZIME________________________________________________________

BROJ LICENCE ________________________________________________________

ZVANJE _______________________________________________________________

ZAPOSLEN-A U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ________________________________

_______________________________________________________________________

BR.MOBILNOG TELEFONA_______________________________________________

E-mail adresa: __________________________________________________________

NAPOMENA:

Prijavu poslati na

E-mail jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs

ili poštom na adresu:

JP Nuklearni objekti Srbije
Poliklinička služba
ul. Mike Petrovića Alasa 12-14
11000 Beograd, Vinča

_________________
Preuzmite prijavu

Prijava (doc file format)

Prijava (pdf file format)

JP Nuklearni objekti Srbije na ECOFAIR-u

Posted by: admin

JP Nuklearni objekti Srbije će po prvi put učestvovati na Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine – ECOFAIR koji će se održati na Beogradskom sajmu od 13. Do 15.oktobra. JP Nuklearni objekti Srbije na sajmu će nastupiti zajedno sa ostalim članovima udruženja “Mreže nulta emisije“.