Novosti

Pokazna vežba Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i JP „Nuklearni objekti Srbije

Posted by: admin

Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i JP „Nuklearni objekti Srbije“ uspešno su izveli pokaznu vežbu na kojoj je prikazano delovanje u slučaju nuklearnog akcidenta izazvanog požarom u hangaru H3 Javnog preduzeća  „Nuklearni objekti Srbije“.

Pokazna vežba je izvedena 14. novembra 2011.godine, u okviru komplakesa za skladištenje radioaktivnog otpada JP  „Nuklearni objekti Srbije“.

Uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, sigurnosti i zaštite, u što realnijim uslovima, prikazan je združeni rad Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, službe protiv-požarne zaštite preduzeća i ostalih subjekata pri gašenju, spasavanju, evakuaciji i pružanju prve pomoći povređenima u radioaktivnoj sredini. U vežbi je učestvovalo 35 predstavnika preduzeća i 15 predstavnika Vatrogasno-spasilačke brigade