Novosti

Dobijena licenca za rad novog skladišta radioaktivnog otpada – hangar H3

Posted by: admin

Dobijena licenca za puštanje u rad i korišćenje
privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3 i bezbednog skladišta radioaktivnih izvora BS


Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije“ dobilo je dugo očekivanu dopunu licence za obavljanje nuklearne aktivnosti – upravljanje radioaktivnim otpadom, za puštanje u rad i korišćenje privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3 i bezbednog skladišta radioaktivnih izvora BS, od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Radioaktivni otpad koji se nalazi u starim i dotrajalim hangarima H1 i H2 u Vinči i privremenim skladištima širom Srbije, i predstavlja potencijalnu opasnost po životnu sredinu, sada može biti bezbedno i sigurno uskladišten u hangar H3. Hangar H3 je objekat građen u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije“ i Republika Srbija uložili su značajan napor i sredstva kako bi se nuklearna sigurnost i bezbednost građana obezbedila i zaštitila životna sredina. U izgradnju ovog objekta i materijale namenjene bezbednom skladištenju radioaktivnog otpada i jakih izvora zračenja uloženo je 2,5 miliona evra.

Izgradnja novog skladišta radioaktivnog otpada – hangara H3/BS završena je u novembru 2011. godine. Tada je dobijena licenca za puštanje u probni rad hangara H3/BS, bez unošenja radioaktivnog i nuklearnog materijala u radni proces. Probni rad je trajao šest meseci,a tokom tog perioda inženjeri i tehničari preduzeća proveravali su i uvežbavali primenu složenih procedura i poslova u upravljanju radioaktivnim otpadom.

Stručnjaci Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije“ pripremili su preko 55 tehničkih i strateških dokumenata, neophodnih za dobijanje licence. Sada je sve spremno za odgovoran državni zadatak poveren preduzeću – upravljanje radioaktivnim otpadom i očuvanje nuklearne sigurnosti i bezbednosti građana Srbije.

Licenca za obavljanje nuklearne aktivnosti – upravljanje radioaktivnim otpadom