Novosti

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

Posted by: admin

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” dobilo Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata I stanovništva.

Rešenje je izdala Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja