Novosti

Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od nejonizujucih zračenja

Posted by: admin

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” je dobilo Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od nejonizujucih zračenja.

Rešenja je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Rešenje za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za niskofrekventno i visokofrekventno područje

Rešenje za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini za niskofrekventno i visokofrekventno područje