Novosti

39. Međunarodni sajam “112 EXPO”

Posted by: admin

Javno preuzeće „Nuklearni objekti Srbije“ je učestvovalo na 39. Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u varednim situacijama i bezbednosti i zaštite na radu “112 EXPO”, održanom u periodu od 23. do 26. septembra 2014.godine. Nа 112 EXPO 2014 okupio se veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva iz oblasti sistema bezbednosti, protivpožarne i zaštite na radu, opreme za spasavanje, itd.

JP Nuklearni objekti Srbije u okviru svojih redovnih delatnosti aktivno i na više načina doprinosi prevenciji vanrednih događaja, pre svega kroz sprovođenje mera radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti upravljanja radioaktivnim otpadom. Specijalizovane službe JP su opremljene i obučene za brzo i efikasno reagovanje u vanrednim situacijama, a, u slučaju akcidenata većih razmera, u sadejstvu sa odgovarajućim službama Grada i Republike, a s ciljem što bolje zaštite stanovništva i životne sredine od mogućeg štetnog uticaja radioaktivnih i nuklearnih materijala, eventualno nastalim u takvim okolnostima.

Na našem štandu posetioci su imali prilike da vide standardno bure od 200 litara za skladištenje radioaktivnog otpada, hidrauličke makaze za sečenje metala, zaštitno Tyvek odelo i masku koja prekriva lice za rad u zoni radioaktivne kontaminacije, dva tipa ličnih dozimetara (TLD i OSL) za merenje doza zračenja pri spoljašnjem izlaganju profesionalno izloženih lica.

Na štandu JP Nuklearni objekti Srbije je obavljeno više prezentacija:
• Nove generacije i aktuelni svetski trendovi u oblasti nuklearnih reaktora
• Upravljanje radioaktivnim otpadom (RAO) u Srbiji
• Humana dekontaminacija
• Prethodni i periodični lekarski pregledi lica zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja
• Monitoring radioaktivnosti u radnoj i zivotnoj sredini u redovnim i akcidentalnim situacijama
• Lična dozimetrijska kontrola profesionalno izloženih lica i monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini (TL i OSL)
• Sistem rane najave radijacionog akcidenta – Matematičko modeliranje i monitoring u realnom vremenu

Pored ovih, u Konferencijskoj sali Sajma obavljena je zvanična prezentacija JP Nuklearni objekti Srbije, kojom prilikom su prikazani najznačajni elementi reagovanja u vanrednoj situaciji akcidenta u nuklearnom objektu, a snimljeni tokom Pokazne vežbe 2011.

Drago nam je što smo imali priliku da na neposredan način predstavimo delatnost i usluge JP Nuklearni objekti Srbije i srdačno se zahvaljujemo svim posetiocima našeg štanda.