Novosti

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 09. septembra dobilo ovlaštenje za obavljanje merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva.

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva.