Novosti

Počinje rešavanje problema „istorijskog otpada” u Vinči – još jedna licenca

Posted by: admin

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije je 14. novembra 2016. godine Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ izdala Licencu za obavljanje nuklearne aktivnosti – trajni prestanak rada starih skladišta radioaktivnog otpada (hangara H1 i H2) i njihove okoline. Ova licenca će radnicima Javnog preduzeća omogućiti da obave sve neophodne pripremna radnje za prenošenje radioaktivnog otpada iz starih skladišta u novi sigurniji i bezbedniji hangar H3.

Radioaktivni otpad, smešten u starim skladištima H1 i H1, je „istorijski otpad” koji je prikupljan sa teritorije cele Jugoslavije u Vinči, još od davne 1948. godine.