Novosti

Održan radni sastanak

Posted by: admin

U okviru regionalnog projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) RER9143, u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ je od 14. do 18. novembra 2016. godine, veoma uspešno, održan radni sastanak na temu modularnog dizajna i rada mobilnih jedinica za preradu i skladištenje za male korisnike (Workshop on modular design and operation of mobile processing and storage facilities for small users).

Tokom sastanka međunarodni eksperti K. Buettner (Nemačka), S.K. Samanta (Indija) i M. Ojovan (Velika Britanija) su za učesnike radnog sastanka pripremili sveobuhvatni pregled raspoloživih pristupa korišćenju mobilnih jedinica u procesu prerade radioaktivnog otpada i kondicioniranju isluženih izvora jonizujućih zračenja. Mobilne jedinice su posebno interesantne za male korisnike, i tokom sastanka predstavnici nekih zemalja učesnica su izrazili veliko interesovanje za njihovo korišćenje. U nacionalnim prezentacijama nekoliko učesnika je prikazalo mobilne jedinice koje se koriste u njihovim zemljama.<>/p

Poslednji dan radnog sastanka je bio posvećen okruglom stolu na kome se razgovaralo o regulatornim aspektima primene mobilnih jedinica na nacionalnom, ali i na internacionalnom nivou.

Sastanku je prisustvovalo 27 učesnika iz 21 zemlje.


Učesnici radnog sastanka