Novosti

Obaveštenje

Posted by: admin

POZIV

28.marta 2017. god. održaće se stručni sastanak I kategorije sa temom „Zaštita zdravstvenih radnika zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja“
Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br.153-02-489/2017-01 , datuma 03.03.2017.godine, akreditacioni broj D-1-27/17

Vreme i mesto: 28.03.2017. u 12:00 h, sala zgrade 50,
Polikliničke služba JP „Nuklearni objekti Srbije,
Vinča, ul. Mike Petrovića Alasa 12-14

Organizator: Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije“
Ciljna grupa: medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Kotizacija: nema
Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program kao stručni sastanak I kategorije, sa 3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce.

PROGRAM

11:45- 12:00 Prijava učesnika
12:00 -13:00 Uloga medicinske sestre u zaštiti profesionalno izloženih lica
13:00-14:00 Obavezni elementi sistematskog pregleda zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja

PREDAVAČI

1. Jelena Kovačević, specijalista strukovna medicinska sestra, Poliklinička službe JP Nuklearni objekti Srbije
2. Snežana Savić Rašić, strukovna medicinska sestra, Poliklinička službe JP Nuklearni objekti Srbije

Kontakt:

telefoni: (011) 8066 426, (062) 8869 074
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs