Novosti

Poseta ministra Popovića JP “Nuklearni objekti Srbije”

Posted by: admin

MINISTAR NENAD POPOVIĆ JE POSETIO JAVNO PREDUZEĆE


Dalibor Arbutina, Nenad Popovic

Nenad Popović, ministar bez portfelja u Vladi Srbije, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, je 17. jula 2017. godine posetio Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbijeˮ. Domaćin posete je bio Dalibor Arbutina, v.d. direktora preduzeća.


Dalibor Arbutina, Nenad Popovic, Milos Mladenovic, Milutin Jevremovic

Tokom posete ministar je obišao kompleks za upravljanje radioaktivnim otpadom, a naročitu pažnju je posvetio budućem Postrojenju za preradu radioaktivnog otpada (PPO), i upoznao se sa tehnologijama i mernim tehnikama koje će biti korišćene u procesu prerade. Sa detaljima ga je upoznao dr Milutin Jevremović, rukovodilac Sektora za upravljanje radioaktivnim optadom.

“ 

“ 

Mr Miodrag Milošević, specijalni savetnik direktora, je ministra Popovića upoznao sa istorijom istraživačkih reaktora i predočio mu planove za korišćenje reaktora RB kao učila za mlade generacije.


Dalibor Arbutina, Nenad Popovic, Darinka Lekovic

Na kraju posete se razgovaralo o potencijalima Javnog preduzeća u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja, i unapređenju međunarodne saradnje, s posebnim osvrtom na moguću saradnju sa Ruskom Federacijom.