Novosti

Obaveštenje

Posted by: admin

POZIV
22.februara 2018. godine, održaće se kurs sa temom „Očuvanje i unapređenje zdravlja zaposlenih u radu sa izvorima jonizujućih zračenja“

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br.153-02-3452/2017-01, akreditacioni broj D-1-1250/17, dana 18.11.2017.godine.

Vreme i mesto održavanja: 22.02.2018. u 10:00 časova, sala zgrade 50, Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije, ulica Mike Petrovića Alasa 12-14, Beograd, Vinča
Organizator: JP „Nuklearni objekti Srbije“
Ciljna grupa: biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Kotizacija: nema
Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program kao Ostali nacionalni kursevi, sa 8 bodova za predavače i 4 boda za slušaoce

PREDAVAČI
1. dr Vera Spasojević Tišma , specijalista medicine rada i radiološke zaštite
2. mr sc Svetlana Milanović, dipl. Psiholog
3. Jelena Kovačević, specijalista strukovna medicinska sestra
4. Snežana Savić Rašić, strukovna medicinska sestra
5. Tatjana Petrov, strukovni laboratorijski tehnolog

Kontakt:
Obavezno prijavljivanje
011/ 6308 426, 062/ 8869 074, Jelena Kovačević
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs