Novosti

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas”

Posted by: admin

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas” održana je u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine u Domu Naros+dne skupštine Republike Srbije.

Konferencija je bila posvećena nuklearnoj sigurnosti, upotrebi znanja o nuklearnoj energiji i jonizujućim zračenjima u mirnodopske svrhe, kao i regulatornom aspektu čitave oblasti.

Predstavnici JP “Nuklearni objekti Srbije” aktivno su učestvovali u radu konferencije.

Otvaranje konferencije, VD direktora Dalibor Arbutina


“Nuklearna sigurnost nekad i sad”, Dr Đorđe Lazarević


“Radioaktivni otpad i nuklearni materijal”, Dr Milutin Jevremović