Novosti

Voda i zemljište bezbedni od radijacije

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala dnevnog lista Danas

Iako je u Srbiji zabeležen povišen nivo radioktivnosti u vazduhu, ne postoji mogućnost da dođe do kontaminacije vode i zemljišta u meri koja bi bila opasna po zdravlje ljudi.

Direktor Nuklearnih objekata Srbije (NOS) Radojica Pešić kaže za Danas da radioaktivni jod 131, čije je prisustvo zabeleženo na tri merna mesta u Srbiji, može putem kišnice da dospe u zemlju, ali da se neće nataložiti, jer je reč o veoma maloj količini radijacije.

- Radioaktivni jod detektovan je u vazduhu gotovo u tragovima. Teoretski, on može da dospe u zemljište, ali se tako mala količina neće zadržati, niti postoji bilo kakva opasnost da dođe do kontaminacije vode, tla i useva – ističe Pešić.

Inače, pored cezijuma i joda, čije čestice se šire svetom nakon havarije u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukušima, juče su u okolini nuklearke zabeležene i povišene vrednosti izuzetno opasnog radioaktivnog materijala plutonijuma. Zbog njegovog curenja japanska vlada je proglasila maksimalno stanje pripravnosti i novonastalu situaciju ocenila kao „nepredvidivu“.

Direktor NOS-a naglašava da ne postoji mogućnost da čestice plutonijuma na bilo koji način dođu u Srbiju.

- Iako je to veoma opasan radioaktivni element, on se ne jedini lako sa drugim hemijskim elementima. Ne širi se poput joda 131, već je njegov uticaj lokalnog karaktera – naglašava Pešić.

Za razliku od joda 131 čiji period poluraspada osam dana, plutonijumov je znatno duži – i po nekoliko stotina godina. Prema nekim istraživanjima, kada se udahne zauvek ostaje u ljudskom organizmu i može da dovede do mutacije ćelija i pojave kancera.

Padavine u Vojvodini bezopasne

Novi Sad – U uzorku padavina na teritoriji Vojvodine zabeležene su minimalne koncentracije radionuklida joda 131, koje ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, saopštila je Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Univerziteta u Novom Sadu. „Detektovani nivo radioaktivnosti je izrazito nizak te sasvim izvesno ne ugrožava zdravlje stanovništva“, navodi se u saopštenju.