Novosti

Obaveštenje učesnicima Kontinuirane edukacije

Posted by: admin

27.septembra 2011. godine održaće se KONTINUIRANA EDUKACIJA – STRUČNI SASTANAK SA TEMOM „PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA“

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br. 153-02-1685/2011-02, akreditacioni broj A-1-2458/11 sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce

Vreme i mesto: 27.septembar 2011. godine u 12:45 časova, sala zgrade 50, Polikliničke služba JP „Nuklearni objekti Srbije, Vinča, ul. Mike Petrovića Alasa 12-14;

Organizator: Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije“

Rukovodilac: Prim mr sc dr med Želmira Ilić

Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Kotizacija: nema

Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce, potvrda se izdaje nakon završenog sastanka

SATNICA

12:45 -13:00 PRIJAVA UČESNIKA

13:00-14:00 PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

PREDAVAČ

1. Prim. mr sc dr Želmira Ilić – Rukovodilac Polikliničke službe JP Nuklearni objekti Srbije

Obaveštenja:

telefoni: (011) 8066 426, (011) 3408 151 i (062) 8869 074
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs i zelmira.ilic@nuklearniobjekti.rs

Prijava:

NAZIV PROGRAMA:

„PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA“

IME I PREZIME________________________________________________________

BROJ LICENCE ________________________________________________________

ZVANJE _______________________________________________________________

ZAPOSLEN-A U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ________________________________

_______________________________________________________________________

BR.MOBILNOG TELEFONA_______________________________________________

E-mail adresa: __________________________________________________________

NAPOMENA:

Prijavu poslati na

E-mail jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs

ili poštom na adresu:

JP Nuklearni objekti Srbije
Poliklinička služba
ul. Mike Petrovića Alasa 12-14
11000 Beograd, Vinča

_________________
Preuzmite prijavu

Prijava (doc file format)

Prijava (pdf file format)