Novosti

“Koliko zrači Vaš mobilni telefon“

Posted by: admin

Javno preuzeće „Nuklearni objekti Srbije“ je učestvovalo na 8. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine  „EkoFair“, održanom u periodu od 12. do 14. oktobra 2011.godine. EkoFair 2011 je okupio rekordan broj učesnika iz zemlje i inostranstva iz oblasti sistema zaštite životne sredine. Na Sajmu je posebna pažnja posvećena upravljanju otpadom i takozvanoj „zelenoj ekonomiji“, odnosno industriji reciklaže i obnovljivim izvorima energije.

JP Nuklearni objekti Srbije u okviru svojih redovnih aktivnosti i delatnosti na više načina doprinosi zaštiti životne sredine, pre svega kroz upravljanje radioaktivnim otpadom i sprovođenje mera radijacione i nuklearne bezbednosti i sigurnosti. Sve naše aktivnosti usmerene su na zaštitu stanovništva od mogućeg štetnog uticaja radioaktivnih i nuklearnih materijala.

Na našem štandu posetioci su imali prilike da vide standardno bure od 200 litara za skladištenje radioaktivnog otpada, zaštitno odelo (Tyvek) i masku koja prekriva lice za rad u zoni radioaktivne kontaminacije, dva tipa ličnih dozimetara (TLD i OSL) za merenje doza zračenja pri spoljašnjem izlaganju profesionalno izloženih lica.

Na štandu JP Nuklearni objekti Srbije je demonstriran rad
-       uređaja za merenje elektromagnetskih polja – analizator električnih i magnetskih polja niskih frekvencija koji se koristi za merenje nivoa polja u okolini dalekovoda i trafo stanica, i
-       širokopojasnog uređaja za ispitivanje elektromagnetskih polja visokih frekvencija za merenje baznih stanica mobilne telefonije, radio i TV prijemnika.

Pažnju posetilaca je privukla i akcija Odeljenja za zaštitu od nejonizujućeg zračenja našeg preduzeća “Koliko zrači Vaš mobilni telefon“  kada smo merili nivo eleketričnog polja visokih frekvencija mobilnog telefona zainteresovanim građanima i izlagačima i ukazali na razlike jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.  Akcija je trajala tokom dva dana Sajma – u četvrtak i petak, 13. i 14. oktobra.

Drago nam je što smo imali priliku da na neposredan način predstavimo delatnost i usluge JP Nuklearni objekti Srbije i srdačno se zahvaljujemo svim posetiocima našeg štanda.