Javne nabavke

Javna nabavka – okvirni sporazum 1.2.4/2020

- Usluga servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.7/2020

- Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.3/2020

- Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.5/2020

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2019 __________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 1.1.8/2019

- Nabavka računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.1/2019

- Nabavka goriva za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.10/2019

- Alat za kondicioniranje izvora u mobilnim postrojenjima

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – okvirni sporazum 1.2.3/2019

- Usluga servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.9/2019

- Nabavka stolarije, sa ugradnjom

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.4/2019

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija – Izmena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.5/2019

- Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.2/2019

- Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Konkursna dokumentacija – izmena 1
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija – izmena 2
Obaveštenje o produženju roka podnošenja prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2018 __________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 1.1.4/2018

- Nabavka računarske opreme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.6-2/2018

- Nabavka goriva za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.6/2018

- Nabavka goriva za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti 1.1.1/2018

- Unapređenje sistema fizičko tehničke zaštite

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.1/2018

- Usluga izrade tehničke dokumentacije za potrebe promene namene objekta Latransa u PPO

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.5/2018

- Usluga servisiranja instrumenata

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – okvirni sporazum 1.2.6/2018

- Usluga servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka – Partija 3 i 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

Javna nabavka male vrednosti 1.2.9/2018

- Usluga osiguranja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Konkursna dokumentacija – izmena
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1
Odluka o obustavi postupka – Partija 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.8/2018

- Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.7/2018

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017 __________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 1.2.3/2017

- Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.3/2017

- Nabavka goriva za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjena konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.5/2017

- Elektronski personalni dozimetri sa čitačem

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.6-2/2017

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – okvirni sporazum 1.2.5/2017

- Usluga servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija – pojašnjenje
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka – Partija 4
Odluka o dodeli ugovora – Partije 1,2 i 3
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sprazumu – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sprazumu – Partija 2
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sprazumu – Partija 3

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.1.11/2017

- Filteri za ventilacione sisteme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija – izmena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.8/2017

- Usluga osiguranja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka – Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.7/2017

- Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Konkursna dokumentacija – izmena
Pitanja i odgovori 2
Konkursna dokumentacija – izmena 2
Produženje roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.1/2017

- Tehnički gasovi

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Produženje roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.6/2017

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka

2016 __________________________________________________________

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.1.5-2/2016

- HTZ oprema

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.2.3/2016

- Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.5/2016 – Pregovaracki postupak bez objavljivanja – 2. pokusaj

- HTZ oprema

Poziv
Obaveštenje
Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti 1.1.4/2016

- Nabavka goriva za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.15/2016

- Računarska oprema

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.1.5/2016

- HTZ oprema

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti 1.2.2/2016

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.1/2016

- Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenju ugvora

2015 __________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 1.2.11/2015

- Osiguranje odgovornosti i zaposlenih u JP NOS

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti 1.1.7/2015

- HTZ oprema

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti 1.2.7/2015

- Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjena konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti 1.1.6/2015

- Nabavka goriva za potrebe službenih vozila JP “Nuklearni objekti Srbije”

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmenjena konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka – otvoreni postupak 1.2.10/2015

- Obezbedjenje objekata za potrebe Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka
Obavestenje o podnetom Zahtevu za zastitu prava

Javna nabavka male vrednosti 1.2.9/2015

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta za potrebe Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti 1.2.2/2015

- Stručni nadzor nad izvodjenjem radova u postrojenju za preradu otpada

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2014 __________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 1.2.1/2014

- Mobilna telefonija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2

Javna nabavka male vrednosti 1.2.3/2014

- Obezbeđenje objekata

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti 1.1.12/2014

- Nabavka goriva za potrebe službenih vozila JP “Nuklearni objekti Srbije”

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Ugovor

2013 __________________________________________________________

Javna nabavka male vrednosti 05/13

- Nabavka goriva za potrebe službenih vozila JP “Nuklearni objekti Srbije”

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 05/13

Javna nabavka male vrednosti 05-1/13

- Nabavka goriva za potrebe službenih vozila JP “Nuklearni objekti Srbije”

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori

Javna nabavka male vrednosti 14/13

- HTZ oprema

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2

Javna nabavka male vrednosti 16/13

- Tehnički gasovi

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti 22/13

- Obezbeđenje objekata

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4
Pitanja, dopune i pojašnjenja odgovora

Javna nabavka male vrednosti 26/13

- Monitoring radioaktivnosti u okolini nuklearnog objekta

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 26/13

Javna nabavka male vrednosti 31/13

- Etaloniranje merne opreme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 31/2013 za partije 1, 2, 3, 4 i 8.

Javna nabavka male vrednosti 31-1/13

- Etaloniranje merne opreme

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija