O nama

Javno Preduzeće „Nukleаrni objekti Srbije” osnovala je Vlada Republike Srbije, (Sl. Glasnik RS, br. 50/09), kao okosnicu i oslonac nuklearne radiacione bezbednosti i sigurnosti građana, objekata i čitave države Srbije.
Posedujemo znanje, stručnost, iskustvo i opremu koji su potrebni za to da ovaj zadatak obavljamo redovno i odgovorno, u skladu sa odredbama Zаkonа o zаštiti od jonizujućih zrаčenjа i o nukleаrnoj sigurnosti, kao i u skladu sa svim relevantnim međunardnom standardima.

Tu smo da svim građanima, a naročito ustanovama i industrijama koje operišu ili dolaze u čest kontakt sa nuklearnim tehnologijama i izvorima jonizujućeg zračenja, ponudimo svu potrebnu podršku, uključujući ekspertski nadzor, bezbednosne procedure, merenja i mere zaštite.

Uvek smo vam na raspolaganju. Za sigurnu budućnost.