Kvalitet

KVALITET – ISMK

____________________

JP “Nuklearni objekti Srbije” – POLITIKA KVALITETA
JP “Nuklearni objekti Srbije” – Poslovnik o kvalitetu

____________________

Poslovnik o kvalitetu za obavljanje aktivnosti ispitivanja u JP “Nuklearni objekti Srbije”

____________________

Sertifikati i Akreditacije

1.

Sertifikat ISO 9001/2015
Menadžment radioaktivnim otpadom. Istraživanje u nuklearnim naukama i radijaciona sigurnost

Preuzmite dokument

ISO 9001/2015 – English language

Preuzmite dokument

ISO 9001/2015 – Ру́сский язы́к

Preuzmite dokument

2.

Akreditacija SRPS ISO/IEC 17025:2017

Preuzmite dokument

Obim akreditacije SRPS ISO/IEC 17025:2017

Preuzmite dokument