Upravljanje radioaktivnim otpadom

Sektor za upravljanje radioaktivnim otpadom poseduje neophodnu stručnost i opremu da obezbedi i sve aspekte i obavi sve delatnosti vezane za rukovanje radioaktivnim otpadom, što uključuje

 • sakupljanje radioaktivnog otpada
 • čuvanje radioaktivnog otpada
 • transport radioaktivnog otpada
 • karakterizaciju i vođenje evidencije o radioaktivnom otpadu
 • tretman i skladištenje radioaktivnog otpada
 • demontažu izvora jonizujućih zračenja
 • transport i kondicioniranje izvora jonizujućih zračenja
 • bezbedno skladištenje izvora jonizujućih zračenja

Odgovorno upravljanje radioaktivnim otpadom zahteva vrhunsku stručnost i opremu, kao i doslednu primenu mera koje će obezbediti zaštitu zdravlja i životne sredine. Sektor za upravljanje radioaktivnim otpadom raspolaže svim tim kvalitetima – i uvek je spreman da ih primeni za vas.

ORGANIZACIONE JEDINICE

 • Odeljenje za sakupljanje radioaktivnog otpada
 • Odeljenje za tretman i kondicioniranje radioaktivnog otpada
 • Odeljenje za skladištenje, karakterizaciju i evidentiranje radioaktivnog otpada