Radijaciona sigurnost

Sektor za radijacionu sigurnost


IMG_0120

Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti i serijom standarda sigurnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju uspostavljeni su osnovni okviri i kriterijumi za sigurnost. Osnovni cilj svih mera radijacione sigurnosti je zaštita ljudi i životne sredine od štetnih efekata jonizujućih zračenja. Sektor za radijacionu sigurnost JP „Nuklarni objekti Srbije“ je tu da ove mere u praksi primeni i obezbedi njihovo striktno poštovanje. Delatnost sektora je i projektovanje i sprovođenje mera radijacione sigurnosti i za druge korisnike izvora zračenja. Jedna od najvažnijih delatnosti sektora jeste projektovanje i sprovođenje mera radijacione sigurnosti za sve korisnike izvora zračenja, ukljućujući industriju, medicinu i istraživačke institucije. Ostale usluge u nadležnosti sektora uključuju:

 • planiranje, projektovanje, kontrolisanje i preduzimanje mera radijacione sigurnosti na lokaciji, uključujući radijacionu dozimetriju, dekontaminaciju radne i životne sredine,
 • sistematsko ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini na lokaciji nuklearnih objekata,
 • merenje interne aktivnosti,
 • sprovođenje mera sprečavanja kontaminacije životne sredine,
 • dekontaminaciju radne i životne sredine,
 • sistematsko ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini u okolini nuklearnog objekta
 • vođenje evidencije o izvorima jonizujućih zračenja i o profesionalno izloženim licima

Ovi poslovi obavljaju se u redovnim radnim uslovima, kao i u slučaju akcidenta.

ORGANIZACIONE JEDINICE

Odeljenje za zaštitu od zračenja

 • Služba za oprerativnu radijacionu sigurnost (SORS)
 • Služba za dekontaminaciju radne i životne sredine
 • Služba za vođenje evidencije o izvorima jonizujućih zračenja i izlaganju profesionalaca

Odeljenje za dozimetriju

 • Služba za ispitivanje radioaktivnosti u okolini
 • Služba za procenu nivoa izlaganja profesionalno izloženih lica
 • Služba za merenje interne radioaktivnosti