Nuklearna bezbednost

Sektor za nuklearnu bezbednost

Sektor je pre svega zadužen za to da pruži profesionalnu fizičku zaštitu i preduzme sve neophodne mere bezbednosti nuklearnih objekata, nuklearnog materijala i radioaktivnog otpada, uključujući i mere bezbednosti u toku transporta nuklearnog materijala. U okviru Sektora se obavljaju sledeći poslovi:

  • projektovanje mera bezbednosti za potrebe Javnog preduzeća, lokacije u celini i drugih institucija kako bi sistem bezbednosti bio na nivou potrebnom za nuklearne objekte.
  • redovni poslovi sa dežurstvima 24 časa, koji se odnose na fizičko-tehniču zaštitu na nuklearnim objektima, centralnoj alarmnoj stanici i kapijama na ulazu u krug, i poslovi koji se odnose na protivpožarnu zaštitu.
  • rukovođenje akcidentima, što podrazumeva pripremanje, delovanje i povezivanje sa državnim institucijama.

ORGANIZACIONE JEDINICE

  • Odeljenje za bezbednost i delovanje u slučaju akcidenta
  • Odeljenje fizičko-tehničke zaštite i protivpožarne zaštite
    • Služba fizičko-tehničke zaštite
    • Služba protivpožarne zaštite