Novosti

>

Vakcinacija protiv COVID-19

Postavio: admin

Interesovanje za vakcinaciju protiv COVID-19 možete iskazati popunjavanjem upitnika na portalu eUprave.
Do Upitnika možete doći klikom na ovaj link

Popunite jednostavan upitnik kojim iskazujete interesovanje da primite vakcinu protiv COVID-19.
Popunjavanjem upitnika ne dajete saglasnost za vakcinaciju, već isključivo iskazujete interesovanje.

Učešće Laboratorije Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ u IAEA-TEL-2020-04 ALMERA PT šemi

Postavio: admin

Laboratorija Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ je u 2020. godini uspešno realizovala još jedno učešće u međunarodnom programu za ispitivanje osposobljenosti organizovanom od strane ALMERA mreže (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) u okviru Međunarodne Agencije za atomsku energiju (MAAE) u oblasti merenja prirodnih i veštačkih radionuklida u uzorcima vode, hrane i [...]

U komšiluku se grade novi nuklearni reaktori – koliko smo bezbedni

Postavio: admin

Preneto sa sajta RTS Radio Televizija Srbije
Od 450 nuklearnih elektrana u svetu, trećina je u Evropi. Još 60 novih reaktora se gradi. Srbiju okružuje desetak nuklearnih reaktora, u najbližem komšiluku grade se i novi. Koliko je to bezbedno? Jesmo li spremni da reagujemo u slučaju akcidenta u okruženju i kako Srbija odlaže radioaktivni otpad?
Iako je [...]

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19

Postavio: admin

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19
Preuzmite dokument

Nadzorne posete ATS i SGS u 2019

Postavio: admin

Treće nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije i resertifikaciona provera od strane kompanije SGS
U oktobru 2019. godine realizovano je treće nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), tokom kog je izvršeno i ocenjivanje usaglašenosti sa opštim zahtevima za kompetentnost laboratorija za ispitivanje u skladu sa novom verzijom standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Laboratorije akreditovane [...]

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas”

Postavio: admin

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas” održana je u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine u Domu Naros+dne skupštine Republike Srbije.
Konferencija je bila posvećena nuklearnoj sigurnosti, upotrebi znanja o nuklearnoj energiji i jonizujućim zračenjima u mirnodopske svrhe, kao i regulatornom aspektu čitave oblasti.
Predstavnici JP “Nuklearni objekti Srbije” aktivno su učestvovali u radu konferencije.
Otvaranje konferencije, [...]

Ukidanje pečata

Postavio: admin

Emisija RTS-a o JP “Nuklearni objekti Srbije”

Postavio: admin

Obrazovno-naucna redakcija RTS snimila je emisiju pod naslovom “Nuklearni objekti Srbije”, koja je emitovana 08. maja 2018. godine na kanalu RTS.
Kroz niz zanimljivih tema o pojmu i vaznosti radioekologije, pojmu radioaktivnosti u prirodi, radioaktivnom otpadu, zracenju i kontaminaciji, vode nas vrhunski strucnjaci u svojim oblastima zaposleni u JP “Nuklearni objekti Srbije”.
Tekst preuzet sa prezentacije [...]

Obaveštenje

Postavio: admin

POZIV
22.februara 2018. godine, održaće se kurs sa temom „Očuvanje i unapređenje zdravlja zaposlenih u radu sa izvorima jonizujućih zračenja“
Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br.153-02-3452/2017-01, akreditacioni broj D-1-1250/17, dana 18.11.2017.godine.
Vreme i mesto održavanja: 22.02.2018. u 10:00 časova, sala zgrade 50, Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije, ulica Mike [...]

Poseta ministra Popovića JP “Nuklearni objekti Srbije”

Postavio: admin

MINISTAR NENAD POPOVIĆ JE POSETIO JAVNO PREDUZEĆE

Dalibor Arbutina, Nenad Popovic
Nenad Popović, ministar bez portfelja u Vladi Srbije, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, je 17. jula 2017. godine posetio Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbijeˮ. Domaćin posete je bio Dalibor Arbutina, v.d. direktora preduzeća.

Dalibor Arbutina, Nenad Popovic, Milos Mladenovic, Milutin Jevremovic
Tokom posete ministar je obišao [...]

Obaveštenje

Postavio: admin

POZIV
28.marta 2017. god. održaće se stručni sastanak I kategorije sa temom „Zaštita zdravstvenih radnika zaposlenih u zoni jonizujućih zračenja“
Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br.153-02-489/2017-01 , datuma 03.03.2017.godine, akreditacioni broj D-1-27/17
Vreme i mesto: 28.03.2017. u 12:00 h, sala zgrade 50,
Polikliničke služba JP „Nuklearni objekti Srbije,
Vinča, ul. [...]

Održan radni sastanak

Postavio: admin

U okviru regionalnog projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) RER9143, u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ je od 14. do 18. novembra 2016. godine, veoma uspešno, održan radni sastanak na temu modularnog dizajna i rada mobilnih jedinica za preradu i skladištenje za male korisnike (Workshop on modular design and operation of mobile processing and [...]

Počinje rešavanje problema „istorijskog otpada” u Vinči – još jedna licenca

Postavio: admin

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije je 14. novembra 2016. godine Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ izdala Licencu za obavljanje nuklearne aktivnosti – trajni prestanak rada starih skladišta radioaktivnog otpada (hangara H1 i H2) i njihove okoline. Ova licenca će radnicima Javnog preduzeća omogućiti da obave sve neophodne pripremna radnje za [...]

Radionica „Site Security Plan“

Postavio: admin

U periodu od 24-27 oktobra 2016. godine u prostorijama Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ održana je radionica na temu „Site Security Plan“.
Radionica je održana u sklopu saradnje JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Departmana za energetiku SAD-a (US DoE), a u svrhu ojačanja nuklearne bezbednosti.
Predavaći su bili angažovani od strane kolega iz SAD-a a učestvovali su [...]

Radionica

Postavio: admin

U periodu od 30. maja do 03 juna 2016. godine u prostorijama Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ održana je radionica na temu „Insider Threat: Identification and Mitigation“.
Radionica je održana u sklopu saradnje JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Departmana za energetiku SAD-a (US DoE) a u svrhu ojačanja nuklearne bezbednosti.
Predavaći su bili angažovani od strane kolega [...]

Poseta Delegacije Evropske unije

Postavio: admin

Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji gospodin Oskar Benedikt bio je u poseti Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije“ 8.aprila 2016. godine.
Sa predstavnicima preduzeća je razgovarao o sprovođenju Horizontalnog programa u oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od jonizujućih zračenja u okviru IPA komponente.

Dalibor Arbutina, Oskar Benedikt

Predstavnici JP “Nuklearni objekti Srbije” i Delegacija EU

Radionica

Postavio: admin

U periodu od 22-23 marta 2016. godine u prostorijama Javnog Preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ održana je radionica na temu „Mitigating the Insider Threat Using Behavioral Science“.
Radionica je održana u sklopu saradnje JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Departmana za energetiku SAD-a (US DoE) a u svrhu ojačanja nuklearne bezbednosti.
Predavaći su bili angažovani od strane kolega iz [...]

Obaveštenje

Postavio: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 17. februara dobilo ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Gamaspektrometrijska ispitivanja.
Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Gamaspektrometrijska ispitivanja

Obaveštenje

Postavio: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 15. januara dobilo ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima i drugoj robi.
Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj [...]

Obaveštenje

Postavio: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 09. septembra dobilo ovlaštenje za obavljanje merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva.
Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva.

Obaveštenje

Postavio: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 31. marta dobilo licencu za korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja – BS, kao i Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu.
Licenca za korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja – BS
Rešenje o [...]

Obaveštenje

Postavio: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 26. februara dobilo licencu za skladistenje radioaktivnog otpada – koriscenje objekta H3
Licenca za obavljanje nuklearne aktivnosti – korišćenje objekta za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada H3

Obaveštenje za korisnike usluge prevoza Instituta “Vinča”

Postavio: admin

Obaveštenje za korisnike usluge prevoza Instituta “Vinča” o promeni broja tekućeg računa.
Obaveštenje

39. Međunarodni sajam “112 EXPO”

Postavio: admin

Javno preuzeće „Nuklearni objekti Srbije“ je učestvovalo na 39. Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u varednim situacijama i bezbednosti i zaštite na radu “112 EXPO”, održanom u periodu od 23. do 26. septembra 2014.godine. Nа 112 EXPO 2014 okupio se veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva iz oblasti sistema bezbednosti, protivpožarne i zaštite na [...]

Учешће делегације Републике Србије на 58. Заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

Postavio: admin

Пренето са сајта Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Делегација Србије на Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ
25.9.2014
Чланови делегације Републике Србије су током четвртог дана, 58. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) учествовали на Састанку регулаторних тела. Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ [...]

Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od nejonizujucih zračenja

Postavio: admin

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” je dobilo Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od nejonizujucih zračenja.
Rešenja je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Rešenje za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za niskofrekventno i visokofrekventno područje
Rešenje za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od [...]

Obaveštenje

Postavio: admin

Objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije 24/14.
Rešenja o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“
Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28.02.2014. godine donela Rešenje kojim se razrešava dr Jagoš Raičević dužnosti vršioca dužnosti direkltora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ zbog podnošenja ostavke.
Na istoj sednici Vlada Republike Srbije je donela Rešenje kojim [...]

Radioaktivni otpad nastao tokom NATO bombardovanja se adekvatno i bezbedno čuva u JP „Nuklearni objekti Srbije“

Postavio: admin

Povodom teksta „Alarmantno: Srbiju u 2014. očekuje eksplozija malignih tumora!“ izjava dr Jagoša Raičevića, v.d. direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“
Nekoliko dnevnih listova je prenelo izjavu predsednika Društva Srbije za borbu protiv raka, dr Slobodana Čikarića o tome da se u Srbiji iduće godine očekuje „eksplozija tumora, povezana sa NATO bombardovanjem“. Takođe se navodi i isticanje [...]

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

Postavio: admin

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” dobilo Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata I stanovništva.
Rešenje je izdala Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.
Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja

Obaveštenje direktora o prevozu zaposlenih

Postavio: admin

Poštovane kolege i koleginice,
Ovim putem bih želeo da prokomentarišem akciju koju neki delovi tj. saradnici Instituta već sprovode, a tiče se prevoza zaposlenih JP NOS. Dakle, pozdravljam tu akciju, i nadam se da će obuhvatiti sve naše zaposlene! Ali, pre toga bih želeo da vas ukratko upoznam sa istorijom naših pregovora na tu temu, o [...]

Poseta Međunarodne agencije za atomsku energiju

Postavio: admin

Direktor Sektora tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), za region Evrope ocenio da su kadrovski, tehnički i operativni kapaciteti preduzeća na visokom nivou.
Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” posetio je Dr Peter Salema, direktor Sektora tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), za region Evrope. Projekti tehničke saradnje MAAE su glavni mehanizam za [...]

Učešće na regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta

Postavio: admin

Predstavnici Polikliničke službe Javnog preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” učestvovaće na Regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta u Beogradu.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) će u saradnji sa Agencijom za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, u periodu od 2. do 5. aprila 2013. godine održati Regionalni seminar o primeni biodozimetrije [...]

Tajna „operacije kobalt”

Postavio: admin

Vest preneta sa Politika Online

Aleksandar Apostolovski
objavljeno: 12.02.2013.

Demontiranje radioaktivnog kobalta 60 iz Zdravstvenog centra u Kladovu sadržalo je velike bezbednosne izazove
Sve izmerene doze zračenja tokom prenošenja kobalta bile u propisanim granicama

Pod najvećim stepenom tajnosti, nedavno je završena visokorizična operacija zamene jakog izvora „kobaltbombe” – radioterapijskog izvora „kobalta 60”. Višemesečna, pažljivo pripremana akcija, odvijala se van očiju [...]

POMOĆ PRIHVATILIŠTU ZA DECU I OMLADINU

Postavio: admin

Sindikalna organizacija ASNS – JP „Nuklearni objekti Srbije“
Sindikalna organizacija samostalnih sindikata INN „Vinča“
pozivaju zaposlene da učestvuju u humanitarnoj akciji:
POMOĆ PRIHVATILIŠTU ZA DECU I OMLADINU
(Zbog organizacije prevoza, krajnji rok za dostavu stvari je
21.12.2012. godine)

Bulevar oslobođenja 219, 11000 Beograd
tel: (011) 309 67 41
fax: (011) 249 23 01
www.prihvatiliste.rs
www.facebook.com/prihvatiliste
Kontakt osoba: Danijela Stajović
Pozivamo sve zaposlene da [...]

IN MEMORIAM

Postavio: admin

Sa posebnom tugom obaveštavamo sve saradnike i prijatelje da smo u subotu, 10. novembra, a posle kratke i teške bolesti izgubili svoju dugogodišnju saradnicu i koleginicu Oliveru Čuknić.
Olivera Čuknić rodjena je 21. marta 1968. godine u Svilajncu, gde je završila osnovnu i srednju školu, nakon koje je upisala i završila Prirodno- matematički fakultet u [...]

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” dobilo sertifikat o akreditaciji za poslove ispitivanja

Postavio: admin

Sertifikat o akreditaciji broj 01-378 Akreditacionog tela Srbije (ATS) potvrdilo je kompetentnost Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za obavljanje poslova ispitivanja, prema zahtevima standarada SRPS ISO/IEC 17025:2006. Sertifikat važi četiri godine, u periodu od 12. oktobra 2012. godine do 11. oktobra 2016. godine.
Postupak akreditovanja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije“ je najsloženiji i najzahtevniji postupak ATS-a [...]

Dobijena licenca za rad novog skladišta radioaktivnog otpada – hangar H3

Postavio: admin

Dobijena licenca za puštanje u rad i korišćenje
privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3 i bezbednog skladišta radioaktivnih izvora BS

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije“ dobilo je dugo očekivanu dopunu licence za obavljanje nuklearne aktivnosti – upravljanje radioaktivnim otpadom, za puštanje u rad i korišćenje privremenog skladišta radioaktivnog otpada H3 i bezbednog skladišta radioaktivnih izvora BS, od strane [...]

Ugrožena nuklearna bezbednost Srbije

Postavio: admin

Vest preneta sa Politika Online

Aleksandar Apostolovski
objavljeno: 15.08.2012

Radioaktivni otpad trenutno ostaje u spremištima generatora — dva stara hangara za skladištenje u Vinči su prepuna, dok novi objekat, Hangar 3, nema potrebnu licencu
Bezbednost – to bi trebalo da bude ključna šifra za rad Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” (NOS). Ali, preduzeće koje upravlja nuklearnim poslovima zemlje, trenutno [...]

Koliko zrače kućni aparati

Postavio: admin

Vest preneta sa Politika Online

Ivana Albunović, Stefan Despotović
objavljeno: 03.08.2012.
autor teksta:
dr Branislav Vulević
rukovodilac odeljenja za zaštitu od nejonizujućih zračenja u JP „Nuklearni objekti Srbije

Merenje zračenja više od 20 aparata koji se koriste u domaćinstvu pokazuje da ne zrače samo uređaji poput mikrotalasne, mobilnog telefona ili kompjutera, već i aparati kao što su mikser, fen za kosu, [...]

Opasno zračenje solarijuma niko ne kontroliše

Postavio: admin

Vest preneta sa CINS
Kontrola ispravnosti solarijuma u Srbiji nije zakonom regulisana premda stručnjaci upozoravaju da sunčanje u neispravnim solarijumima može povećati rizik od dobijanja raka kože. Bez zakonske regulacije, održavanje tih uređaja koji nose rizik od kancera prepušteno je savesti vlasnika solarijuma, ali i privatnih firmi koje se mogu baviti servisiranjem, iako licence za obavljanje [...]

Odluka

Postavio: admin

Odluka kojom se određuje kolektivno korišćenje dela godišnjeg odmora za 2012. godinu.
Odluka o kolektivnom korišćenju dela godisnjeg odmora za 2012. godinu

Rešenja dobijena od Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

Postavio: admin

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije donela je sledeća Rešenja:
Intergalni tekst
Rešenje o sprovođenju mera nuklearne sigurnosti i bezbednosti
Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova – projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Pokazna vežba Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i JP „Nuklearni objekti Srbije

Postavio: admin

Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd i JP „Nuklearni objekti Srbije“ uspešno su izveli pokaznu vežbu na kojoj je prikazano delovanje u slučaju nuklearnog akcidenta izazvanog požarom u hangaru H3 Javnog preduzeća  „Nuklearni objekti Srbije“.
Pokazna vežba je izvedena 14. novembra 2011.godine, u okviru komplakesa za skladištenje radioaktivnog otpada JP  „Nuklearni objekti Srbije“.
Uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, sigurnosti [...]

Bezbedno skladištenje radioaktivnog otpada iz Srbije

Postavio: admin

U Srbiji se svake godine generiše od nekoliko desetina do nekoliko stotina kubnih metara radioaktivnog otpada, koji dolazi iz medicinskih institucija, naučno-istraživačkih organizacija i industrije. Osim toga, sve do raspada SFRJ, u Vinči je skladišten radioaktivni otpad istog porekla sa cele teritorije tadašnje države. Tako se sada u postojećim skladištima nalazi oko 3000 kubnih metara [...]

Srbija postavila nove standarde u nuklearnom svetu

Postavio: admin

Stiglo priznanje za uklanjanje visokoobogaćenog uranijuma
Na Međunarodnoj konferenciji o upotrebi nuklearnog goriva i nuklearnih reaktora, koja je upravo završena u Čileu, predstavnik Američkog ministarstva energetike je uručio zahvalnicu predstavniku Srbije Radojici Pešiću, direktoru Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“, u kojoj se navodi, da je Srbija uklonivši sa svoje teritorije sav visokoobogaćeni uranijum dala [...]

Priznanje Srbiji za uspešan transport isluženog nuklearnog goriva u Rusku Federaciju

Postavio: admin

Srbija je šesta zemlja na svetu koja je uspešno uklonila visokoobogaćeni uranijum sa svoje teritorije, čime su eliminisane potencijalne terorističke pretnje i postignuta bezbednost građana Srbije.
Srbija je dobila priznanje jer je šesta zemlja u svetu koja je u periodu od 2009. godine do danas, sa svoje teritorije uklonila visokoobogaćeni uranijum i plutonijum, nuklearne materijale koji [...]

“Koliko zrači Vaš mobilni telefon“

Postavio: admin

Javno preuzeće „Nuklearni objekti Srbije“ je učestvovalo na 8. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine  „EkoFair“, održanom u periodu od 12. do 14. oktobra 2011.godine. EkoFair 2011 je okupio rekordan broj učesnika iz zemlje i inostranstva iz oblasti sistema zaštite životne sredine. Na Sajmu je posebna pažnja posvećena upravljanju otpadom i takozvanoj „zelenoj ekonomiji“, odnosno industriji [...]

8. Međunarodni sajam zaštite životne sredine

Postavio: admin

Pozivamo vas da nas posetite na 8. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine „EcoFair” od 12. do 14. oktobra 2011. godine, u hali 1 Beogradskog sajma.

Koliko zrači vaš mobilni telefon?

U četvrtak 13. oktobra 2011. godine, od 10.00 do 18.00č dođite da izmerimo koliko zrači vaš mobilni telefon i saznate koji kućni uređaji najviše [...]

Obaveštenje učesnicima Kontinuirane edukacije

Postavio: admin

27.septembra 2011. godine održaće se KONTINUIRANA EDUKACIJA – STRUČNI SASTANAK SA TEMOM „PRIKAZ HUMANE DEKONTAMINACIJE KOD NEPRAVILNE DISTRIBUCIJE RADIOAKTIVNOG OTPADA“
Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br. 153-02-1685/2011-02, akreditacioni broj A-1-2458/11 sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce
Vreme i mesto: 27.septembar 2011. godine u 12:45 [...]

Dve godine rada Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije

Postavio: admin

JP Nuklearni objekti Srbije je formirano 2009. godine, radi realizacije delatnosti upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, što je definisano kao delatnost od opšteg, javnog, interesa.
Nuklearni objekti u Republici, kojima upravlja JP Nuklearni objekti Srbije, su skoncentrisani u dve grupe objekata u okviru komlpeksa Vinča, i to dva nuklearna istraživačka reaktora (od kojih je jedan [...]