Ovlašćenja

Licence i ovlašćenja

__________________________________________________________

Nuklearne aktivnosti

1.

Korišćenje objekta za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada H3 (uključujući korišćenje hangara H0 kao spremišta za radioaktivni otpad)

Preuzmite dokument

2.

Korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja BS

Preuzmite dokument

Radijacione delatnosti

1.

Višekratni transport opasnog tereta klase 7 (radioaktivni materijal)

Preuzmite dokument

2.

Kontrola robe i pošiljki

Preuzmite dokument

Poslovi zaštite od jonizujućeg zračenja

1.

Merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva

1.1 Merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja
1.2 Merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja ličnih ekvivalenata doze Hp(10), Hp(3) i Hp(0.07)

Preuzmite dokument

2.

Merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje površinske kontaminacije radnih površina ili kože pojedinca

Preuzmite dokument

3.

Merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva
1.1 Biodozimetrijska merenja individualnih izlaganja

Preuzmite dokument

4.

Monitoring radioaktivnosti ili pojedina ispitivanja u okviru monitoringa
Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu

Preuzmite dokument

5.

Pojedina ispitivanja u okviru monitoringa
Gamaspektrometrijska ispitivanja

Preuzmite dokument

6.

Pojedina ispitivanja u okviru monitoringa
Ispitivanje sadržaja tricijuma.

Preuzmite dokument

7.

Dekontaminacija radne i životne sredine

Preuzmite dokument

8.

Poslovi dekontaminacije lica.

Preuzmite dokument

9.

Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Preuzmite dokument

Određeni poslovi zdravstvenih delatnosti

1.

Određeni poslovi zdravstvenih delatnosti

Preuzmite dokument