Kontakt

OBRATITE NAM SE

U slučaju da sumnjate na postojanje izvora jonizujućeg zračenja ili da imate bilo koju drugu potrebu za stručnom pomoći u vezi sa radijacionom i nuklearnom bezbednošću.