Opšti akti preduzeća

____________________

JP “Nuklearni objekti Srbije” Statut
Saglasnost – Službeni glasnik RS

____________________

Finansijski izveštaj za 2012. godinu

Finansijski izveštaj za 2012. godinu

Finansijski izveštaj za 2013. godinu

Finansijski izveštaj za 2013. godinu

Finansijski izveštaj za 2014. godinu

Finansijski izveštaj za 2014. godinu

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Finansijski izveštaj za 2016. godinu

Finansijski izveštaj za 2016. godinu

Finansijski izveštaj za 2017. godinu

Finansijski izveštaj za 2017. godinu

Finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski izveštaj za 2019. godinu

Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenema na kapitalu
Posebni podaci
Napomene uz FI
Odluka NO o usvajanju FI za 2019.
Izveštaj revizora-JP Nuklearni objekti Srbije

Finansijski izveštaj za 2020. godinu

Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenema na kapitalu
Posebni podaci
Napomene uz FI
Odluka NO o usvajanju FI za 2020.
Izveštaj revizora-JP Nuklearni objekti Srbije

Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2013. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2013. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu
Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu
Druga izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu
Druga izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu
Treća izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Godišnji program poslovanja JP NOS 2013

Na sednici Vlade Republike Srbije održane 12. jula 2013. godine data je saglasnost na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” za 2013. godinu. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” za 2013. godinu objavljen je u “Službenom glasniku RS” broj 62/2013.

Godišnji program poslovanja JP NOS – 2013

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period januar – jun 2013. godine

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period januar – jun 2013. godine

Godišnji program poslovanja JP NOS 2014

Godišnji plan poslovanja JP NOS – 2014
Odluka o donošenju godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2014

Godišnji program poslovanja JP NOS 2015

Godišnji plan poslovanja JP NOS – 2015
Odluka o donošenju godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2015. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 01 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 02 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 02 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 03 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 03 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 04 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2015 – 04 kvartal

Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za period od 01.01.2015-31.12.2015

Godišnji program poslovanja JP NOS 2016

Godišnji plan poslovanja JP NOS – 2016

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2016. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2016 – 01 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2016 – 01 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2016 – za period 01.01 – 30.06.2016. godine
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2016 – za period 01.01 – 30.06.2016. godine

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2016 – za period 01.01 – 30.09.2016. godine
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2016 – za period 01.01 – 30.09.2016. godine

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP JPNOS 2016 – 30.01.2017.
Obrasci – Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz GPP JPNOS 2016 – 30.01.2017

Godišnji program poslovanja JP NOS 2017

Godišnji program poslovanja JP NOS – 2017
Saglasnost Vlade Republike Srbije na Godišnji program poslovanja JP NOS – 2017

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2017. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2017 – 01 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2017 – 01 kvartal

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu, za period 01.01-30.06.2017. godine
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu, za period 01.01-30.06.2017. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu, za period 01.01-30.09.2017. godine
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu, za period 01.01-30.09.2017. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu, za period 01.01-31.12.2017. godine
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Nuklearni objekti Srbije” za 2017. godinu, za period 01.01-31.12.2017. godine

Godišnji program poslovanja JP NOS 2018

Godišnji program poslovanja JP NOS – 2018
Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP NOS – 2018

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2018. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 01 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 01 kvartal
Bilans uspeha za period 01.01. – 31.03. 2018. godine

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 02 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 02 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 03 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 03 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 04 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2018 – 04 kvartal

Godišnji program poslovanja JP NOS 2019

Godišnji program poslovanja JP NOS – 2019
Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP NOS – 2019

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2019. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 01 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 01 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 02 kvartal
Obrasci Izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 02 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 02 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 03 kvartal
Obrasci Izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 03 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 03 kvartal

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 04 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2019 – 04 kvartal

Godišnji program poslovanja JP NOS 2020

Godišnji program poslovanja JP NOS – 2020
Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP NOS – 2020

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2020. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 01 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 01 kvartal
Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 02 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 02 kvartal
Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 03 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 03 kvartal
Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 04 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2020 – 04 kvartal

Godišnji program poslovanja JP NOS 2021

Godišnji program poslovanja JP NOS – 2021
Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP NOS – 2021

Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP NOS – 2021
Odluka o donošenju Godišnjeg programa o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP NOS – 2021
Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP NOS – 2021

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2021 – 01 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2021 – 01 kvartal
Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2021 – 02 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2021 – 02 kvartal
Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2021 – 03 kvartal
Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg plana poslovanja JP NOS – 2021 – 03 kvartal

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” za period od 2017-2026 godine

Odluka – Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” za period od 2017-2026 godine

Saglasnost – Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” za period od 2017-2026 godine

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” za period od 2017-2026 godine

Informator o radu

Informator o radu Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije (u daljem tekstu Informator) izrađen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. Glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i u skladu sa Uputstvom za objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl. Glasnik RS“, br. 68/2010).

Informator o radu JP NOS

Ažurirano – Novembar 2021

____________________

Odluka o uskladjivanju poslovanja JP NoS sa Zakonom o JP – 28.12.2016
Odluka o uskladjivanju poslovanja JP NOS sa Zakonom o JP–105-16 – 26.12.2016

____________________

Odluka o određivanju lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u JP “Nuklearni objekti Srbije”
Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

____________________

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o unutrašnjem redu
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u JP “Nuklearni objekti Srbije”

____________________