Novosti

Rešenja dobijena od Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

Posted by: admin

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije donela je sledeća Rešenja:

Intergalni tekst

Rešenje o sprovođenju mera nuklearne sigurnosti i bezbednosti

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova – projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti