Novosti

Učešće na regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta

Posted by: admin

Predstavnici Polikliničke službe Javnog preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” učestvovaće na Regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta u Beogradu.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) će u saradnji sa Agencijom za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, u periodu od 2. do 5. aprila 2013. godine održati Regionalni seminar o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta (Regional Workshop on Applications of Biodosimetry in Case of a Radiation Emergency), u okviru projekta tehničke saradnje sa MAAE: Jačanje i harmonizacija nacionalnih sposobnosti za odgovor na nuklearne i radiološke vanredne situacije (Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies).

Na seminaru će se 40 učesnika iz 32 zemlje upoznati sa biodozimetrijskim tehnikama i metodologijama koje se primenjuju pri određivanju doza primljenih u slučaju radijacionog akcidenta. Određivanje doza primljenih u akcidentu je važno, pre svega zbog planiranja lečenja prekomerno ozračenih lica i preciznijih informacija o mogućim posledicama koje mogu da se manifestuju nekoliko nedelja posle izlaganja zračenju.

Dva predstavnika Polikliničke službe Javnog preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” učestvovaće na Regionalnom seminaru o primeni biodozimetrije u slučaju radijacionog akcidenta.