Novosti

Obaveštenje

Posted by: admin

Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” je 31. marta dobilo licencu za korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja – BS, kao i Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu.

Licenca za korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja – BS

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu